Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Venäjällä valta jaetaan tuttaville

Mia Hemming

Venäläisen yhteiskunnan pyörät pyörivät henkilösuhteiden avulla. Tuttavien kautta voi saada vaikutusvaltaa ja rahaa, mutta samaan aikaan verkostokulttuuri estää Venäjän oikeusvaltion kehitystä.

Venäjällä valta jaetaan tuttaville
kuva Robin Murphy, World Resources Institute, 2007

Henkilösuhteisiin perustuva kulttuuri on Venäjällä voimissaan. Virallinen järjestelmä toimii puutteellisesti tai ei lainkaan, eivätkä kansalaiset luota poliitikkoihin. Tuttuihin turvaudutaan, jotta asioiden käsittely helpottuisi tai nopeutuisi.

Myös kansalaisjärjestöt tarvitsevat suhteita saadakseen rahoitusta ja pyrkiäkseen vaikuttamaan poliitikkoihin tai yleiseen mielipiteeseen. Suhteet mediaan ovat myös tärkeällä sijalla, ja erilaisilla julkisilla tempauksilla voidaan tuoda esiin tyytymättömyyttä vallanpitäjiin.

”Päästäkseen mukaan päätöksentekoon, täytyy tehdä itsensä tunnetuksi valtaapitävien keskuudessa. Ja tutustua portinvartijaan, joka avaa ovet”, Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin tutkija Suvi Salmenniemi selvittää.

Henkilösuhteilla ratkotaan siten paitsi henkilökohtaisia myös yhteiskunnallisia ongelmia.

”Kun onnistut pääsemään jonkun viranomaisen tai poliitikon tuttavaksi, asiat etenevät. Tämä voi tietenkin rajoittaa mahdollisuuksia kritisoida vallanpitäjiä, mutta silti myös ihmisoikeusjärjestöt pyrkivät toimimaan yhteistyössä viranomaisten kanssa, tietäen että se on lähes ainoa väylä muutokseen.”

Salmenniemi muistuttaa, että valtio tuottaa edelleen suurimman osan sosiaalipalveluista, joten järjestöjen on pyrittävä vaikuttamaan suoraan viranomaisiin esimerkiksi jonkin uuden palvelun saamiseksi.

Salmenniemen väitöskirja käsitteli kansalaistoimintaa presidentti Putinin ”ohjatun demokratian” Venäjällä. Tutkimuksessa selvisi, että järjestöjen ja viranomaisten välinen yhteistyö perustuu usein henkilökohtaisiin suhteisiin eikä sille ole muotoutunut selkeitä, julkilausuttuja pelisääntöjä. Demokratian kannalta tämä on ongelma.

Valta karttaa naisia

Ei henkilösuhteillakaan Venäjällä ihan kaikkialla pärjää. Poliittisen opposition ja hallituksen välistä vastakkainasettelua ne eivät pääasiassa ylitä. Sen sijaan puolueiden sisällä ja poliittisen eliitin parissa verkostot toimivat. Poliittinen valta ja tuomiovalta ovat lähellä toisiaan, ja henkilöt valikoituvat molempiin vallan sisäpiiristä tai siihen kuuluvien henkilöiden toimesta.

”Henkilösuhteet avaavat ovet poliittiseen valtaan. Jokainen johtohahmo tuo oman porukkansa hallintoon kuten Putin nimitti presidentiksi tultuaan johtaviin poliittisiin asemiin pietarilaisia turvallisuus- ja armeijataustaisia tuttaviaan”, Salmenniemi huomauttaa.

”Monet naisaktivistit ovat kuvailleet politiikassa toimimista vaikeammaksi kuin kansalaisjärjestöissä, koska siellä pärjätäkseen tarvitsee henkilökohtaisen suojelijan. Miesten on myös helpompi saada vaikutusvaltaisia kontakteja, jotka vievät heitä eteenpäin politiikassa.”

Kun poliittiseen eliittiin pääseminen edellyttää armeija- tai turvallisuustaustaa, useimmilla naisilla ei ole sinne asiaa. Tietä valtaan voi yrittää avata perhesiteillä, ulkonäöllä tai omaisuudella, mutta harvat onnistuvat.

Tuoreimmassa listauksessa 80 vaikutusvaltaisimman henkilön joukossa oli vain kuusi naista. Salmenniemen mukaan perhesuhteet ovat tärkeä tekijä:

”Heillä oli joko vaikutusvaltaiset vanhemmat kuten Jeltsinin tyttärellä tai vaikutusvaltainen puoliso kuten Moskovan pormestarin vaimolla. Hän on tosin myös Venäjän rikkain nainen. ”

Vaikka naiset eivät pääse tuttavien kautta poliittiseen eliittiin, henkilökohtaiset verkostot luonnollisesti helpottavat elämää muuten, kuten kotitalouteen tai tunne-elämään liittyvissä tarpeissa.

Henkilökemia ratkaisee

Henkilökemia on tärkeällä sijalla myös kansainvälisen politiikan areenoilla. Esimerkiksi eurooppalaiset poliitikot toimivat tässä suhteessa samaan tapaan kuin venäläiset –  asiat hoidetaan mieluiten tuttavien kautta.

”Niiden kanssa toimitaan, joiden kanssa synkkaa parhaiten”, Salmenniemi summaa kansainvälisen politiikan realiteetteja.

Epäluottamus virallista järjestelmää kohtaan takaa henkilösuhdekulttuurin elinvoimaisuuden jatkossakin. Venäjällä ajatellaan, että kaikessa kanssakäymisessä kansainvälisistä suhteista yksityiselämään luottamus voi todentua ainoastaan henkilökohtaisen kontaktin kautta. Tuttavat ratkaisevat monia ongelmia tilanteissa, joissa virallinen järjestelmä ei toimi. Henkilösuhteisiin turvautuminen estää kuitenkin oikeusvaltion rakenteiden kehitystä.Lue lisää:

Anna Rotkirch ja Suvi Salmenniemi (toim.): Suhteiden Venäjä. Gaudeamus 2008, 311 s.

Jukka Mallinen: Varastettua ilmaa. Savukeidas Kustannus 2008, 255 s.

Anna-Maria Salmi: Social Networks and Everyday Practices in Russia. Kikimora Publications 2006, 251 s.

Timo Vihavainen (toim.): Opas venäläisyyteen. Otava 2006, 352 s.
 
Ulkopolitiikka 4/2008

Pääkirjoitus: Mihin Obama pystyy?

Tapani Vaahtoranta

Eva Biaudet: "Ihmiskauppa on Euroopan häpeäpilkku"

Niina Sarkonen

Merirosvot kukkarollasi

Kristian Kurki

Iskeekö Keniaan Obama-krapula?

Kristian Kurki

Jääkö valtioiden välinen sodankäynti historiaan?

Raimo Väyrynen

Obaman ulkopoliittinen työlista

Jussi Hanhimäki

Ulkopolitiikan Dream Team

Jussi Hanhimäki

Värisokea presidentti

Jussi Hanhimäki

Venäjä asetti rajat Ukrainan länsimielisyydelle

Joonas Pörsti

Ukrainan juuret keskiajalla

Joonas Pörsti

Energia virtasi Georgian sodan aikana

Mikko Palonkorpi

Kolumni: Kiinan globaali strategia seuraa vanhoja oppeja

Matti Nojonen

Alexander Stubb: "EU tarvitsee kaksi idänpolitiikkaa"

Niina Sarkonen

Suomettuminen uusiokäytössä

Niina Sarkonen

Maallistunut maailmanpolitiikka saa uskonnot kukoistamaan

Lauri Tähtinen

Kirjatutka: Kulttuurien kamppailu ennen ja jälkeen uskonnon

Lauri Tähtinen

Japani tavoittelee nationalismilla yhtenäisyyttä

Kristian Kurki

Miten Japanista tuli lännen liittolainen

Kristian Kurki

Kirjatutka: Kankeasti uudistuva YK

Pekka Vahvanen

Kirjatutka: Murhatun sovintoesitys

Vesa-Matti Lahti

Bhuttojen suvun kirous

Vesa-Matti Lahti

Kirjatutka: Järki ja mielikuvitus eetikkojen aseina

Lauri Paavola

Kirjatutka: Ihmisten turvallisuus valtioiden edelle

Ulla Anttila

Kirjatutka: Siirtokunnat uhkaavat Israelin demokratiaa

Olli Ruohomäki

Kirjatutka: Egypti aallonpohjassa

Janne Hopsu

Kirjatutka: Jäähyväiset idealismille

Olai Voionmaa

Kirjatutka: Bushin ulkopolitiikan vakuuttava puolustus

Markku Ruotsila

Kirjatutka: Lopunaikojen politiikkaa

Joonas Pörsti

Kirjatutka: Nationalismin monet kasvot

Pekka Wahlstedt

Kirjatutka: Energiaa helvetistä ja taivaasta

Tapani Vaahtoranta

Kirjatutka: Energiapolitiikan kartta

Lauri Muranen

Painajaisia Libanonin sodasta

Niina Sarkonen

Venäjällä valta jaetaan tuttaville

Mia Hemming

Miten Islanti ja Afrikka selviävät talouskriisistä?

Tuuli Mäkelä

Unohdettuja konflikteja

Tuuli Mäkelä