Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Diplomatian suojamuurit murtuvat

Håkan Berggren: Första försvar – Diplomati från ursprung till UD. Atlantis 2008, 695 s.

Pertti Joenniemi


Diplomatian perinteet eivät kanna eikä alaan enää liity entistä loistoa, mutta onko edessä pelkästään hidasta hiipumista ja alamäkeä? Håkan Berggren - historiantutkija sekä Ruotsin ulkoasiainhallinnossa ptkään työskennellyt dplomaatti – myöntää vaikeudet.

Valtaa on menetetty niin valtionhallinnon kuin yleisemminkin poliittisen päätöksenteon piirissä. Menetettyjä asemia ei voi palauttaa pelkästään tehostamalla, järkeistämällä, säästämällä, käyttämällä konsultteja tai uudistamalla ja virtaviivaistamalla ulkoasiainhallinnon organisaatiota. Viime kädessä on kyse perusidean kantavuudesta.

Tämä ydin ei ole Berggrenin mielestä ajan saatossa mitenkään muuttunut. Siksi diplomatian klassikot Harold Nicolsonista Henry Kissingeriin ovat hänestä yhä tutustumisen arvoisia. Suomalaisista Ragnar Numelin kuuluu näiden  armoitettujen oppi-isien joukkoon.

Berggren nojaa siihen, että kykyä viestiä, välittää, neuvotella sekä rakentaa siltoja toisistaan poikkeavien näkemysten välille tarvitaan edelleen. Sitä tarvitaan, jotta vältytään väkivaltaisilta ratkaisuilta eikä ajauduta sotiin. Hän kokee diplomatian ”ensimmäisenä puolustuslinjana” ja suhtautuu siksi varsin torjuvasti viime aikoina kehiteltyihin oppeihin ”ennaltaehkäisevistä” sotilaallisista toimista. Niissähän syrjäytetään diplomatia jo lähtökohtaisesti.

Kirjoittajan varsin perusteellisen erittelyn kohteena on ymmärrettävästi Ruotsi ja sen ulkoasianhallinto. Hallinto tulisi hänen mielestään uudistaa perinpohjaisesti eikä pitkään piilossa pidettyä kritiikkiä ja tyytymättömyyttä ole syytä väistellä.

Hänen ihanteenaan on nykyistä huomattavasti liikkuvampi ja verkostoissa vaikuttamaan pyrkivä diplomatia. Sen tulisi kyetä tukeutumaan suppeaan, mutta notkeaan ja ammattitaitoiseen ulkoasiainhallintoon. Monet tekniset ja asiantuntijatehtävät voisi ulkoistaa. Pysyviä ja usein linnamaisia edustustoja sekä kiinteitä asemapaikkoja voitaisiin hänen mielestään olennaisesti vähentää ja tilalle tulee luoda laajempia, alueellisia edustustoja. Kiertäviksi lähettiläiksi ja diplomaateiksi pitäisi rekrytoida myös muita kuin oman maan kansalaisia.

Berggren kuitenkin epäilee, että tämänsuuntaiset muutokset ovat edelleen liian radikaaleja perinteisiin sitoutuneelle diplomatialle ja erityisasemaansa vahvasti varjelevalle ulkoasiainhallinnolle. Siksi hän päätyy suosittamaan kokeiluja ja aluksi vain pieniä muutoksia.

Ottamalla lähtökohdakseen diplomatian klassikot sekä keskustelemalla ennen kaikkea ulkoasiainhallinnon rakenteista Berggren kuitenkin pystyttää eräänlaista suojamuuria. Sisältöä koskevat kysymykset jäävät liiaksi syrjään keskitettäessä huomio puitteisiin.

Uudistuminen ulottuu kuitenkin myös sisältöihin. Huoli maakuvasta on johtanut siihen, että ennen varsin rutiiniluonteisina koetut pressi- ja tiedotusasiat ovat nousseet ulkoasiainhallintojen asialistalla rakettimaisesti. Se on myös johtanut diplomatian jalkautumiseen ja pyrkimyksiin vaikuttaa myös kansalaisten ja kansalaismielipiteen tasolla.

Ei ole lainkaan selvää ketä EU-diplomaatti edustaa, mikä  on toiminnan perussisältö ja miten EU-diplomatian tulee lomittua jäsenmaiden välisen perinteisen diplomatian kanssa. Unionin oma dynamiikka sekä kansallinen päätöksenteko on synkronisoitava, jotta päätöksiä ylipäätään saadaan aikaan. Tässä paineessa jäsenmaiden väliset edustustot usein sivuutetaan. EU-diplomatia suuntautuu vahvasti sisäänpäin, eikä sen ”vastustaja” ole perinteiseen tapaan valtio, vaan sisäisen päätöksenteon monimutkaisuus, hitaus ja yleisesti ilmaistuna aika.

Berggrenin sanoma on kirkas: diplomatia on muuttumassa radikaalisti.

 
Ulkopolitiikka 1/2009

Pääkirjoitus: Euroopan paikka maailmassa

Tapani Vaahtoranta

Seppo Remes: "Venäjä kokee sotilaallista uhkaa lännestä"

Joonas Pörsti

Venäläiset keskustelevat tuimasti

Joonas Pörsti

Lumipopulismia

Aaretti Siitonen

Hei, me puhutaan eurovaaleja

Niina Sarkonen

Hidasta kehitystä

Joonas Pörsti

Eurooppa jää syrjään vallan pöydissä

Hanna Ojanen

Uusi tilaisuus lännen yhteistyölle

Joonas Pörsti

Eurooppa katsoo nyt itään

Niina Sarkonen

Gazan sota lamautti Välimeren unionin

Niina Sarkonen

Kokoomus soutaa ulkopolitiikassa myös perinnettään vastaan

Jarmo Virmavirta

Fraser Cameron: "Venäjän uho laantuu talouskriisin myötä"

Niina Sarkonen

Venäjän kaasuputki jakaa Itämerta

Maija Hyypiä

Kaasuputki tarjosi aiheen maaotteluun

Maija Hyypiä

Kirjavieras: Lähi-idän oppositio elää hiljaisella liekillä

Joonas Pörsti

Kirjatutka: Terveisiä diktatuurista

Henri Purje

Kirjatutka: Saksan suhde Lähi-itään palaamassa normaaliksi

Yrjö Lautela

Kirjatutka: Terroristi ottaa loparit

Matti Keppo

Kirjatutka: Empatiakykynsä menettänyt Israel

Janne Hopsu

Kirjatutka: Diplomatian suojamuurit murtuvat

Pertti Joenniemi

Kirjatutka: Mutkat suoriksi vapauden taisteluissa

Mika Aaltola

Kirjatutka: Jeltsin takasi Venäjällä jatkuvuuden

Kari Kahiluoto

Kirjatutka: Serbia saa suomalaisten tunteet pintaan

Hannu Mäntyvaara

Kirjatutka: Sarkozy Afrikassa vai Tintti Kongossa?

Laura Parkkinen

Kirjatutka: Puolan harharetki

Yrjö Lautela

Smart Power

Tuuli Mäkelä

Maailman suurimpia elintasokuiluja

Tuuli Mäkelä