Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Uusi tiekartta Lähi-idän realiteetteihin

Dennis Ross ja David Makovsky: Myths, Illusions and Peace. Finding a New Direction for America in the Middle East. Viking 2009, 366 s.

Pekka VahvanenMiten Yhdysvaltain tulisi toimia Lähi-idässä? Tähän kysymykseen on etsitty viime vuosikymmeninä vasta­uksialukuisissa esseissä ja kirjoissa. Dennis Ross ja David Makovsky esittä­vät omat suosituksensa kirjassa Myths, Illusions, and Peace. Finding a New Di­rection for America in the Middle East.

Suositusten kannalta on oleellista, että toinen kirjoittajista, Dennis Ross, on presidentti Barack Obaman Lähi-idän politiikan keskeinen neuvonantaja ja työskennellyt aikaisemmin sekä George Bush vanhemman että Bill Clintonin hallinnoissa neuvottelijana Palestiinan kysymyksessä.

Ross pyrkii korjaamaan Lähi-itään liittyviä virheellisiä käsityksiä toimitta­jan ja tutkijan David Makovskyn kanssa. Kaikkien myyttien äidiksi he nimeävät ajatuksen Israelin ja Palestiinan konflik­tista Lähi-idän ongelmien alkusyynä. Alueen suuret kriisit, kuten Irakin ja Iranin välinen sota tai molemmat Persian­lahden sodat, eivät kuitenkaan ole olleet sen sivutuotteita. Siten myöskään Pales­tiinan kysymyksen ratkaisu ei johtaisi alueen kaikkien ongelmien katoamiseen.

Kirjoittajat pitävät selvänä, että Yh­dysvaltain vaikutusvalta Lähi-idässä vä­heni George Bush nuoremman aikana virheellisen politiikan takia. Bushin hal­linnon neokonservatiivit välttelivät Pa­lestiinan kysymyksen ratkaisua, uskoivat liikaa hallitusten vaihtamiseen ja demo­kratiaan pakottamiseen sekä ajoivat Iranin liian ahtaaseen nurkkaan.

Kirjoittajat eivät kuitenkaan pidä yksinomaan neokonservatiivien politiik­kaa ongelmallisena. Vahvan kritiikin kohteeksi joutuvat realisteiksi identifioi­tuvat politiikan tekijät, joihin kirjoittajat lukevat presidentti Carterin neuvonan­tajat Zbigniew Brzezinskin ja William Quandtin. Osansa saavat myös Israel-lobbaajien ulkopoliittista vaikutusvallas­ta kirjoittaneet professorit John Mear­sheimer ja Stephen Walt.

Rossin ja Makovskyn mukaan realis­tit ovat valmiita neuvottelemaan ehdoit­ta yhtä lailla Iranin kuin Hamasinkin kanssa, näkevät Israelin taakaksi Yhdys­valloille, edustavat jonkinasteista arabi­mielisyyttä ja korostavat taloudellisia intressejä.

Ross ja Makovsky syyllistyvät kari­katyrisoimaan näkemyksiä, joita eivät itse edusta. Heidän mielestään neokon­servatiiveja ja realisteja yhdistää se, että kummatkaan eivät ymmärrä alueen rea­liteetteja. Kun muiden argumentit on

 saatu näyttämään älyllisesti alamittaisil­ta, tarjoavat kirjoittajat omat voitokkaat tulkintansa.

Rossin ja Makovskyn suositukset vaikuttavat itsessään kestäviltä. He muun muassa esittävät, että Mahmud Abbasin palestiinalaishallintoa tulisi tu­kea parantamalla Länsirannalla asuvien palestiinalaisten elämän edellytyksiä se­kä kansainvälisellä taloudellisella tuella että helpottamalla asukkaiden liikkumis­ta. Näin palestiinalaisten olisi helpompi uskoa Abbasin tarjoamaan rauhan vaih­toehtoon kuin Gazaa hallitsevan Hama­sin suunnitelmiin Israelin tuhoamiseksi. Lännen neuvotteleminen Hamasin kans­sa antaisi kirjoittajien mukaan järjestöl­le liikaa legitimiteettiä ja kannustaisi sitä jatkamaan äärilinjallaan.

Iranin kanssa Ross ja Makovsky olisivat sen sijaan valmiita neuvottele­maan. Äärikonservatiiviselle hallituksel­le pitäisi vakuuttaa erilaisilla palkkioilla ja rangaistuksilla, että Iran hyötyy enem­män ydinaseohjelmansa lopettamisesta kuin sen jatkamisesta. Yhdysvaltain tu­lisi myös kannustaa Saudi-Arabiaa käyt­tämään taloudellista vaikutusvaltaansa sekä suoraan Teheraniin että ohjatakseen Kiinaa ja Venäjää kauemmas Iranista.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.
 
Ulkopolitiikka 4/2009

Hienoja ihmisiä, surkeita hallituksia

Tapani Vaahtoranta

Kirsti Lintonen: Naisemme YK:ssa

Martina Ahola

Turkin päästötavoite +84 prosenttia

Andrew Jones

Afrikan maa käy kaupaksi

Olli-Matti Nykänen

Kiina kiertää vihreällä radalla

Olli-Matti Nykänen

Afrikan nousukausi jäi lyhyeksi

Matias Möttölä

Afrikalla on avaimet kasvuun

Martina Ahola

Afrikan demokratiakehitys on yhä haurasta

Martina Ahola

Burka vai tasavalta?

Laura Parkkinen

Ei sittenkään ihan tavallinen päähine

Toby Archer

Nixonilta mallia Iran-politiikkaan

Barbara Zanchetta

Kohti nollaa

Tarja Cronberg

Kirjatutka: Ydinaseita rauhanomaisen käytön varjolla

Pasi Nokelainen

Nato etsii itseään

Teija Tiilikainen

Klaanit hallitsevat Ukrainaa

Igor Torbakov

Kuka omistaa Arktisen jäämeren?

Timo Koivurova

Grönlanti sulaa irti Tanskasta

Lotta Numminen

Voimistuva Turkki herättää pelkoja EU:ssa

Olli-Matti Nykänen

Kirjavieras: Apuriippuvuus sitoo Afrikkaa

Joonas Pörsti

Kirjatutka: Uusi tiekartta Lähi-idän realiteetteihin

Pekka Vahvanen

Kirjatutka: Afrikan ikiyö

Kirsti ja Raimo Lintonen

Kirjatutka: Perspektiiviharhaa korjaamassa

Katri Pynnönniemi

Kirjatutka: Yksityisomistuksen suoja voisi demokratisoida Venäjää

Ville Ropponen

Kirjatutka: Köyhyys vaarantaa vaalit

Riikka Suhonen

Kirjatutka: Huumesodan laiha tulos

Janne Hopsu

Kirjatutka: Imperiumien hautausmaa

Olli Ruohomäki

Kirjatutka: Puolueet ovat hakoteillä arabimaailmassa

Janne Hopsu

Kirjatutka: Läntisiä uhkakuvia

Ulla Anttila

Kirjatutka: Mare narcoticum

Jaakko Blomberg

Kirjatutka: Presidentin kummat seikkailut

Vesa Sisättö

YK-järjestelmä käännekohdassa

Mari Luomi

Oikeutta kylänvanhimmalta

Joonas Pörsti