Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Ydinaseita rauhanomaisen käytön varjolla

Stephanie Cooke: In Mortal hands. A Cautionary History of the Nuclear Age. Bloomsbury 2009, 496 s.

Pasi Nokelainen


Ydinaseiden leviämisen uhka kasvaa merkittävästi, jos ilmas­tomuutokseen vastataan ydinvoi­maloiden mittavalla lisärakentami­sella. Tähän tulokseen on tullut ydinenergiateollisuutta lähes 30 vuotta läheltä seurannut toimittaja Stephanie Cooke.

Ydinaseiden valmistukseen tarvittavalla teknologialla ja tietä­myksellä on ollut taipumus vuotaa aina Yhdysvaltain ydinaseohjelman eli Manhattan-projektin alkuajoista lähtien. Suoranaiseen vakoiluun turvautui esimerkiksi Neuvostoliitto kuroessaan kiinni Yhdysvaltojen etumatkaa aseiden kehittelyssä. Pakistanin, Pohjois-Korean ja Iranin ydinaseohjelmat pohjautuvat muun muassa ydinsalaisuuksien varasta­miseen ja ”mustan pörssin” kaup­paan.

Aseiden leviäminen ydinsulkuso­pimuksessa tunnustettujen ydinase­valtioiden ulkopuolelle on kuitenkin tapahtunut pitkälti ydinenergian rauhanomaisen käytön varjolla, väittää Cooke kirjassaan In Mortal Hands. Juuri tässä on ydinvoiman ennakoituun renessanssiin sisältyvä vaara.

Kirja on provokatiivinen ja suun­nattu ohjelmallisesti sekä ydinvoi­maa että ydinaseita vastaan. Se osoittaa ansiokkaasti, kuinka keino­tekoinen jaottelu halkeavan atomin rauhanomaisen ja tuhoisan käyttö­tavan välillä on käytännössä ollut.

Salaisten ydinaseohjelmien syntyyn on vaikuttanut suuresti presidentti Dwight D. Eisenhowerin vuonna 1953 YK:ssa pitämä ”Atoms for Peace” -puhe ja sitä seurannut politiikka. Presidentti korosti ydin­teknologian rauhanomaisia hyödyn­tämismahdollisuuksia tulevaisuu­dessa – puheen pitohetkellä maail­massa ei vielä ollut yhtään sähkö­verkkoon kytkettyä ydinvoimalaa.

Eisenhower neuvonantajineen pyrki vähentämään muiden maiden kiinnostusta ydinteknologian pimeää puolta kohtaan lupaamalla teknologian hyödyt kaikille. Yhdys­valtain laaja ydinteknologia- ja ydinmateriaalikauppa 1950- ja 1960-luvuilla kuitenkin mahdollisti muun muassa Argentiinan, Brasilian, Intian, Israelin, Etelä-Afrikan ja Ete­lä-Korean salaiset ydinaseohjelmat. Yhdysvallat myi muun muassa 40 tutkimusreaktoria eri puolille maailmaa.

Viimeistään Intian ydinkoe vuonna 1974 sai hälytyskellot soi­maan. Testissä käytetty plutonium oli tuotettu Kanadan myymällä tutkimusreaktorilla, johon Yhdysval­lat oli toimittanut raskasveden. Myös eurooppalaiset ovat vastuussa aseiden leviämisestä. Eurooppalais­ta alun perin rauhanomaiseen käyt­töön tarkoitettua teknologiaa ja ydinpolttoainetta on käytetty muun muassa Israelin ja Irakin ydinaseoh­jelmissa.

Cooke pyrkii kirjassaan osoitta­maan, että varoituksen sanoja esi­tettiin kauppojen yhteydessä. Yksi ensimmäisistä varoittelijoista oli Yhdysvaltojen ydinpommin isä J. Robert Oppenheimer, jonka mukaan jopa uraanikaivokset olisi pitänyt ottaa kansainväliseen val­vontaan. Ydinenergiateollisuudessa taloudelliset ja strategiset intressit painoivat enemmän kuin huoli ydin­aseiden leviämisestä.

Cooke arvosteli myös ydinmate­riaalien turvallisuusvalvonnan ylintä viranomaista eli Kansainvälistä ato­mienergiajärjestö IAEA:ta. Järjestön tehtävänkuvaa toisaalta ydinenergi­an käytön edistäjänä ja toisaalta ydinaseiden leviämisen estäjänä hän pitää jakomielitautisena. Kieltämät­tä on erikoista, että Pohjois-Korean ydinohjelmassa käytetty uraani on peräisin IAEA:n tuella rakennetuista kaivoksista.

Kirjan suurin puute on siinä, ettei Cooke edes pyri arvioimaan nykyisen ydinsulkuvalvonnan riittä­vyyttä objektiivisesti. Historia voi toki toistaa itseään, muttei auto­maattisesti. 
Ulkopolitiikka 4/2009

Hienoja ihmisiä, surkeita hallituksia

Tapani Vaahtoranta

Kirsti Lintonen: Naisemme YK:ssa

Martina Ahola

Turkin päästötavoite +84 prosenttia

Andrew Jones

Afrikan maa käy kaupaksi

Olli-Matti Nykänen

Kiina kiertää vihreällä radalla

Olli-Matti Nykänen

Afrikan nousukausi jäi lyhyeksi

Matias Möttölä

Afrikalla on avaimet kasvuun

Martina Ahola

Afrikan demokratiakehitys on yhä haurasta

Martina Ahola

Burka vai tasavalta?

Laura Parkkinen

Ei sittenkään ihan tavallinen päähine

Toby Archer

Nixonilta mallia Iran-politiikkaan

Barbara Zanchetta

Kohti nollaa

Tarja Cronberg

Kirjatutka: Ydinaseita rauhanomaisen käytön varjolla

Pasi Nokelainen

Nato etsii itseään

Teija Tiilikainen

Klaanit hallitsevat Ukrainaa

Igor Torbakov

Kuka omistaa Arktisen jäämeren?

Timo Koivurova

Grönlanti sulaa irti Tanskasta

Lotta Numminen

Voimistuva Turkki herättää pelkoja EU:ssa

Olli-Matti Nykänen

Kirjavieras: Apuriippuvuus sitoo Afrikkaa

Joonas Pörsti

Kirjatutka: Uusi tiekartta Lähi-idän realiteetteihin

Pekka Vahvanen

Kirjatutka: Afrikan ikiyö

Kirsti ja Raimo Lintonen

Kirjatutka: Perspektiiviharhaa korjaamassa

Katri Pynnönniemi

Kirjatutka: Yksityisomistuksen suoja voisi demokratisoida Venäjää

Ville Ropponen

Kirjatutka: Köyhyys vaarantaa vaalit

Riikka Suhonen

Kirjatutka: Huumesodan laiha tulos

Janne Hopsu

Kirjatutka: Imperiumien hautausmaa

Olli Ruohomäki

Kirjatutka: Puolueet ovat hakoteillä arabimaailmassa

Janne Hopsu

Kirjatutka: Läntisiä uhkakuvia

Ulla Anttila

Kirjatutka: Mare narcoticum

Jaakko Blomberg

Kirjatutka: Presidentin kummat seikkailut

Vesa Sisättö

YK-järjestelmä käännekohdassa

Mari Luomi

Oikeutta kylänvanhimmalta

Joonas Pörsti