Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Pääkirjoitus: Yhdeksän miljardia

Joonas Pörsti


Maailmantalous on kasvanut viiden viime vuoden ajan nopeammin kuin koskaan 1970-luvun jälkeen. Koneistoa ovat pitäneet käynnissä erityisesti kehittyvät maat, joissa sadat miljoonat ihmiset ovat nousseet köyhyydestä aineellisen hyvinvoinnin syrjään. Kysyntä uusille asunnoille, matkapuhelimille, kodinkoneille ja autoille on valtaisa.

Öljyn ja ruoan jyrkkä hinnannousu heijastelee tätä kysyntää ja verottaa myös läntisten kuluttajien lompakkoa. Polttoaineet ja ruoka ovat toisiinsa kytköksissä monin sitein: energiaa tarvitaan lannoitteiden valmistuksessa, maataloustuotannossa, kuljetuksissa ja elintarviketeollisuudessa. Ympäristösyistä maissia ja kasviöljyjä käytetään lisääntyvästi polttoaineiden tuotantoon. Tämä nostaa osaltaan ruoan hintaa.

Kasvavan kysynnän taustalla on pohjimmiltaan kaksi muutosvoimaa, jotka muovaavat koko globaalia kehitystä: vaurastuminen ja väestönkasvu. Maapallon väestö kasvaa useimpien arvioiden mukaan yhdeksään miljardiin ihmiseen seuraavien 20–50 vuoden kuluessa. Yhä useampi nousee kuluttavaan keskiluokkaan.

Tässä Ulkopolitiikka-lehden numerossa tarkastelemme väestömuutosten vaikutusta yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen maailmanlaajuisesti. Väestömuutosten näkökulmasta eri maat ovat hyvin erilaisessa asemassa.

Euroopan ja Japanin huolena on kasvava vanhusväestö. Kehittyvillä mailla taas on käytössään kasvava osa maailman työikäisestä väestöstä. Kun väestönkasvu hidastuu, väestön ikärakenne pysyy näissä maissa edullisena vielä vuosikymmeniä.

Vaurauden rakentamisessa väestön koulutustaso eli inhimillinen pääoma on avainasemassa, kuten professori Wolfgang Lutz kirjoittaa sivuilla 12–16. Tästä näkökulmasta Aasian maat ja erityisesti Kiina ovat vahvoilla. Monet Afrikan maat ovat taas vaarassa hukata mahdollisuutensa, ellei koulutustaso nouse nopeasti.

Väestön ja varallisuuden painopisteen siirtyminen kehittyviin maihin näyttäisi johtavan joidenkin vuosikymmenien kuluessa väistämättä kansainvälisten voimasuhteiden muutokseen. Etenkin Euroopan maiden suhteellinen asema maailmanpolitiikassa heikkenee.

Tätä taustaa vasten demokraattisten arvojen varassa tapahtuva Euroopan integraatio ja EU:n laajeneminen tuntuvat entistä mielekkäämmiltä. Euroopan monisatavuotinen valtakausi on jo päättynyt, mutta selkeää eurooppalaista ääntä tarvitaan sodan ja rauhan kysymyksissä, ihmisoikeuksissa, ilmastopolitiikassa ja monella muulla alueella.

Väestökehityksen suurimmat uhkakuvat liittyvät ilmastonmuutokseen. Ilmastoriski näyttäytyy täysin hallitsemattomana, kun kulutuksen kasvu lasketaan mukaan yhtälöön. Kiinan päästöt ovat Berkeleyn yliopiston tutkimuksen mukaan jo ylittäneet Yhdysvaltojen päästöt ja jatkavat huimaa kasvuaan, kirjoittaa Heikki Ikonen artikkelissaan.

Fossiilisten polttoaineiden jyrkkä hinnannousu onkin enemmän kuin tervetullutta. Markkinamekanismit voivat onnistua siinä, missä kansainvälinen ilmastopolitiikka on toistaiseksi epäonnistunut. Puhtaan tuuli- ja aurinkovoiman tuotantohinnat lähestyvät vähitellen sitä tasoa, jossa ne kilpailevat tasaväkisesti hiilivoiman kanssa. Ilmastopolitiikan keinoilla – päästökaupalla, hiiliveroilla ja uusiutuvan energian tuella – tuon kohdan saavuttamista voidaan vielä nopeuttaa useilla vuosilla.

Myös ajankohtaisessa ruokakriisissä tulisi katse kääntää tulevaisuuteen. Ruokaa voidaan tuottaa riittävästi yhdeksälle miljardille ihmiselle, jos esteet sen järkevältä tuotannolta poistetaan.

Yksi niistä on massiivinen maataloustuki, jossa Euroopan unioni ja Yhdysvallat pitävät edelleen kärkisijoja. Tuen avulla vehnää, riisiä ja maissia tuotetaan maailmanmarkkinoille polkuhintaan. Seurauksena on, ettei ruokaa kannata tuottaa kehitysmaissa itse, koska sen ostaminen on edullisempaa.

Ruoan hinnannousu voi muuttaa asetelmaa, ellei se jää väliaikaiseksi. Ainakin nykyinen hintataso tarjoaisi EU:lle tilaisuuden leikata maataloustukea ja ottaa askeleen kohti vapaampia markkinoita.
 
Ulkopolitiikka 2/2008

Pääkirjoitus: Yhdeksän miljardia

Joonas Pörsti

Sari Baldauf kaipaa älyllistä rehellisyyttä

Joonas Pörsti

Epämiellyttäviä totuuksia onkin kaksi

Kristian Kurki, Lauri Muranen, Joonas Pörsti

Poliittista uhkapeliä

Kristian Kurki, Lauri Muranen, Joonas Pörsti

Öljy-yhtiöiltä varoja uusiutuville

Kristian Kurki, Lauri Muranen, Joonas Pörsti

Hyvästit muovipusseille

Kristian Kurki, Lauri Muranen, Joonas Pörsti

Koulutettu väestö on edellytys kestävälle kehitykselle

Wolfgang Lutz

Kolme väitettä väestönmuutoksesta

Joonas Pörsti ja Niina Sarkonen

Silminnäkijä: Ban-Ki Moon täyttää nyt YK:n saappaat

Kirsi Hyytiäinen

Väestönkasvu on vakava uhka ilmastolle

Heikki Ikonen

Sarkozyn lumous haihtui

Laura Parkkinen

Kommentti: Yksityiselämän julkisuus voi Suomessakin vauhdittaa poliitikon uraa

Mari K. Niemi

Hubert Védrine: "Eurooppalaiset eivät halua EU:sta suurvaltaa"

Niina Sarkonen

Silminnäkijä: Ristivetoa Bukarestissa

Jyrki Karvinen

Georgian ratkaisujen vuosi - kohti sotaa vai osaksi Eurooppaa?

Sopho Bukia

EU:n ja Venäjän hukattu kumppanuus

Hiski Haukkala

Kiinan vähemmistökansat nousivat kapinaan

Christian Jokinen

Puheenvuoro: Uusia lähteitä kehitysrahoitukseen

Matti Ylönen

Puheenvuoro: Viron Suomi-kuvaa hallitsevat vanhat asenteet

Jarmo Virmavirta

Mielipide: Suomen puolustus ei vastaa todellisiin uhkakuviin

Rasmus Hindrén

Mielipide: Laajan turvallisuuden määrittely on poliittinen valinta

Jarno Limnéll

Kirjatutka: Sodankäynti yksityistyy

Olli Ruohomäki

Kirjatutka: Väläyksiä eurooppalaisesta islamista

Marko Juntunen

Kirjatutka: Tiibet lännen mielikuvissa

Rita Dahl

Kirjatutka: Uudenlaista toiveajattelua

Vilho Harle

Kirjatutka: Hijabinsa hylännyt feministi

Tiina Tarvainen

Kirjatutka: Ideologista sodankäyntiä amerikkalaisittain

Matti Sadeniemi

Kirjatutka: Diplomaatti todistajana ja kertojana

Klaus Törnudd

Kirjatutka: YK:n remonttimies Bolton

Pasi Rajala

Kirjatutka: Keinoja kaihtamatta - terrorismin kulttuurihistoria

Jyrki Ruohomäki

Kirjatutka: Vakoojia, maanpettureita

Kukka-Maaria Kuisma

Kirjatutka: Luokkasodan uusin luku

Lauri Muranen