Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Tasapainotteleva saudien valtakunta

Robert Lacey: Inside the Kingdom. Kings, Clerics, Modernists, Terrorists and the Struggle for Saudi Arabia. Hutchinson 2009, 404 s.

Mari Luomi


Saudi-Arabiasta kirjoitetaan harvoin yhtä mukaansatempaavasti kuin brit­tihistorioitsija Robert Lacey teoksessaan Inside the Kingdom: Kings, Clerics, Mo­dernists, Terrorists and the Struggle for Saudi Arabia. Nimensä mukaisesti kirja käy läpi Saudi-Arabian tarinan sen mo­nien ristiriitojen kautta.

Elämänkerroistaan tunnettu Lacey kirjoitti ensimmäisen kirjansa The King­domin asuessaan maassa 1970–80-luku­jen vaihteessa. Tällöin hän tarkasteli Al Saud -dynastian selviytymistarinaa alkaen Ibn Saudina tunnetun kuningas Abdul Azizin aavikkotaisteluista aina öljyn ja modernisaatiopaineiden aikakaudelle. Kyseessä ei olisi ollut Saudi-Arabia, ellei kirjaa olisi kielletty maassa sen julkaise­misen jälkeen.

Neljännesvuosisata myöhemmin, vuonna 2006, Lacey matkusti maahan uudelleen. Tällä kertaa tavoitteena oli ymmärtää, miten terroristiverkosto al- Qaida syntyi ja miksi syyskuun yhden­nentoista kaappaajista viisitoista oli sau­diarabialaisia – millainen valtio tuottaa äärimmäistä radikalisaatiota? Etsiessään vastausta tähän Lacey kirjoitti käsillä olevan jatko-osan.

Teoksessa seurataan islamilaisen ra­dikalismin kehitystä keskeisten henkilöi­den kautta: Mekan moskeijan kaappausta vuonna 1979 kuvataan kampan­jaa johtaneen ”Vihakasvo-Juhaymanin” tarinan kautta; Osama bin Ladenin vai­heet puolestaan kietoutuvat tiiviisti Sau­di-Arabian ja Afganistanin suhteiden lähihistoriaan.

Uskonnollisen vallan ilmentymäksi nousee jo edesmennyt suurmufti Abdul Aziz bin Baz, joka aikanaan vannoi maapallon olevan litteä. Kaiken taustal­la vaikuttavaa arvomaailmaa ilmentää valtion suhde ongelmallisina pidettyihin ryhmiin: parannuksen tehneet radikaalit saavat ilmaisen asunnon ja vaimon, kun taas vankilassa viruneet uudistajat ja vähemmistöryhmät, kuten shiiat, jäte­tään oman onnensa nojaan.

Inside the Kingdom on ennen kaik­kea kirja Saudien kuningashuoneesta ja sen tasapainottelusta kansallisen ja kan­sainvälisen, uskonnollisen ja maallisen sekä hallitun ja hallitsemattoman muu­toksen välillä. Kiehtovaa kirjan tyylissä on, että vaikka se tarkastelee maailmaa Saudi-Arabian perspektiivistä, kertojan moraalikäsitys on länsimaalainen. Lacey on haastatellut kirjaansa varten kadeh­dittavan laajasti saudiyhteiskunnan edustajia, etenkin vallan ylintä eliittiä.

Kirja jakautuu kolmeen osaan. En­simmäinen tarkastelee vuoden 1979 jälkeisiä tapahtumia Mekan moskeijan valloituksesta shiiojen ongelmalliseen asemaan sekä erityisesti Saudi-Arabian tukea jihadille Afganistanissa. Toinen osa keskittyy ensimmäisen Persianlahden sodan jälkeiseen vuosikymmeneen, ja kolmas syyskuun 11:nen jälkeiseen ai­kaan.

Kirjan ytimessä ovat Arabian niemi­maan suurimman monarkian lukematto­mat vastakkaisuudet: perinteet ja moder­nisaatio, uskonto ja politiikka, radikalis­mi ja reformismi, wahhabismin anakro­nistisuus ja kuningassuvun ylenpalttisuus. Saudien maan tarina tiivistyy lopulta yhteen ja samaan hallitsijan dilemmaan eli siihen, miten sovittaa uskonnollisten oppi­neiden ja kuninkaallisten vallan välinen tasapaino siten, että se tuottaa maltilli­suutta, yhtenäisyyttä ja vakautta globa­lisoituvassa maailmassa loukkaamatta perinteisen uskonnon nimeen vannovan kansan syviä rivejä.

Laceyn mukaan juuri uskonoppinei­den ja kuningassuvun valtasuhteiden ajoittainen kallistuminen edellisten hy­väksi on viimeisten kolmen vuosikym­menen ongelmien, radikalisaatio mu­kaan lukien taustalla.

Kirjan vangitseva kerronta kuljettaa lukijan tunteita sympatiasta paheksun­taan. Kun Saudi-Arabia näyttäytyy län­nessä yleensä äärimmäisyyksien musta­valkoisena valtakuntana, Lacey avaa lukijalleen sateenkaaren väreissä loista­van yhteiskuntatieteellisen enigman.

Kirjoittaja on tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa.

 
Ulkopolitiikka 1/2010

Mieluummin askeleen edellä

Teija Tiilikainen

Markku Wilenius: Ihmiskunnan henkinen murros tekee tuloaan

Martina Ahola

Aseita ja apua Jemenille

Joonas Pörsti

Teinit huumekuriireina

Martina Ahola

Tieteen uusi suurvalta

Martina Ahola

Pakistan kävi kuilun reunalla

Moeed Yusuf

Afganistanin kriisi horjuttaa Keski-Aasiaa

Martina Ahola

Kriisinhallinnan ratkaiseva testi

Joonas Pörsti

Oikeutta kylänvanhimmalta

Joonas Pörsti

Kärsimys hävisi sodan kuvista

Noora Kotilainen

Itämeren suojelu Suomen ja Ruotsin käsissä

Markku Ollikainen

Venäjä näkee sotilaallisia uhkia kaikkialla

Heikki Lehtonen

Puheenvuoro: Sosiaaliturvaa koko ihmiskunnalle

Timo Voipio ja Ronald Wiman

Amazon myynnissä

Niina Sarkonen

Kööpenhaminan pesänjakajat

Antto Vihma

Euroopan pitäisi itsenäistyä ulkopolitiikassa

Joonas Pörsti

Kolumni: Bloggaava suurlähettiläs

Matti Laurén ja Juha Mononen

Velvollisuus dokumentoida

Martina Ahola

Kirjavieras: Tuhoaako siirtolaisuus Euroopan?

Henri Purje

Kirjatutka: Railakkaasti Liberalismin puolesta

Hiski Haukkala

Kirjatutka: Kuka on juutalainen?

Olli Ruohomäki

Kirjatutka: Tasapainotteleva saudien valtakunta

Mari Luomi

Kirjatutka: Peto pois nurkasta

Janne Hopsu

Kirjatutka: Monta Kiinaa Afrikassa

Andrew Jones

Kirjatutka: Kaikki on kyseenalaistettavissa

Vadim Kononenko

Kirjatutka: Kulttuurit kipinöivät Kaukasiassa

Ville Ropponen

Kirjatutka: Demokratia laahaa Venäjällä

Helena Rytövuori-Apunen

Kirjatutka: Uudet alamaiset

Johanna Nykänen

Yhteys Afrikkaan

Martina Ahola

Laaja-alainen sillanrakentaja

Martina Ahola