Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Kaikki on kyseenalaistettavissa

Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner: SuperFreakonomics. Global Cooling, Patriotic Prostitutes, and Why Suicide Bombers Should Buy Life Insurance. William Morrow 2009, 288 s.

Vadim Kononenko


Superfreakonomics saa miettimään uudelleen monia asioita, joita nor­maalisti pidettäisiin yleisenä totuutena. Tiesitkö, että prostituoitu makaa toden­näköisemmin poliisin kanssa kuin pää­tyy poliisin pidättämäksi? Tai että suku­puolenvaihdos voi parantaa palkkaasi, mutta vain jos valitset oikean sukupuo­len? Tämä johtuu siitä, että naiset saavat usein alhaisempaa palkkaa, siinäkin ta­pauksessa, että olisivat sattuneet synty­mään miehenä.

New York Times -lehden kolumnistin Stephen Dubnerin ja chicagolaisen eko­nomistin Steven Levittin kirjoittama Su­perfreakonomics yrittää ymmärtää yksi­löiden tekemiä valintoja. Ostopäätösten rinnalla heitä kiinnostaa, kuinka usein ihmiset pesevät kätensä tai miten he ryhtyvät terroristeiksi. Kirjoittajat leik­kivät tilastoilla ja käyttävät esimerkkejä, jollaisia ei ole totuttu näkemään talous­tieteellisessä kirjallisuudessa.

Näin syntynyt teos ei ole missään tapauksessa tylsä eikä myöskään tyypil­linen kirja taloudesta. Paikoitellen pilkal­linen ja poliittisesti epäkorrektia kieltä käyttävä Superfreakonomics jatkaa siitä, mihin tekijöiden edellinen kirja Freako­nomics (2005) päätyi.

Dubner ja Levitt kertovat tarinoillaan, miten maailma on organisoitu (ainakin se maailma, missä me, ja mikä tärkeää, myös apinat elävät). Kaikessa yksinkertaisuu­dessaan he katsovat maailmanjärjestyksen perustuvan kahteen taloutta pyörittävään tekijään, jotka ovat raha ja sukupuolisuh­teet. Kaikki muu on sivuasiaa.

Superfreakonomics olisi voinut yltää muutenkin Freakonomicsin menestyk­seen, mutta varsinaisen hälyn kirja sai aikaiseksi tarttumalla aikamme pyhään lehmään eli ilmastonmuutokseen. Kir­joittajat käsittelevät ilmaston lämpene­mistä pitkälti samaan tapaan kuin pros­tituutiota, sukupuolenvaihdoksia ja itse­murhapommittajia.

Konventionaaliset oletukset on kään­netty kirjassa päälaelleen. Ilmastonmuu­tosgurujen, kuten Al Goren, puheet on kyseenalaistettu ja tarjolla on eksoottisia uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen vas­taiseen kamppailuun. Pilaamatta yllätys­tä voitaneen todeta, että ratkaisuun liit­tyy jättiläismäisen puutarhaletkun sijoit­taminen taivaalle.

Kirjoittajat ylittivät ehkä jonkin ra­jan, koska kyseinen luku on aiheuttanut niin paljon kiihtymystä. Lukemattomat bloggaajat ja kolumnistit ovat tarkastel­leet teoksen julkaisun jälkeen kirjoittaji­en oletuksia kriittisesti ja syyttäneet heitä moraalittomuudesta, tieteellisestä epäre­hellisyydestä tai yksinkertaisesti vain uppiniskaisuudesta. Erityisesti ehdotuk­set maapallon ilmaston manipuloinnista keinona ilmaston lämpenemisen estämi­seksi herättivät runsaasti arvostelua.

On vaikea osoittaa todeksi, ovatko kirjoittajat vai heidän arvostelijansa oi­keassa. Ehkä kirjaa pitäisikin arvioida sen perustana olevan argumentin mu­kaan. Ihmiset tekevät työtä rahan ja huvin takia, eivätkä Superfreakonomic­sin kirjoittajat ole poikkeus. Kirjasta on sentään tullut myyntimenestys ja yleistä mielipidettä ravistelevien, kiistanalaisten väitteiden kirjoittamisen täytyy olla myös hauskaa.

Kirjasta saa enemmän irti, jos ei suhtaudu siihen perimmäisenä totuutena. Jollain tapaa Levitt ja Dubner tuovat mieleen animaatiohahmot Beavisin ja Buttheadin. He menivät yliopistoon, hankkivat taloustieteen tohtorin arvosanan ja päättivät kirjoittaa kirjan pot­kaistakseen takamuksille tylsiä ekono­misteja ja kaikkia muita, jotka ottavat annettuina liian monia olettamuksia maailmastamme.

Kirjoittaja on tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa.
 
Ulkopolitiikka 1/2010

Mieluummin askeleen edellä

Teija Tiilikainen

Markku Wilenius: Ihmiskunnan henkinen murros tekee tuloaan

Martina Ahola

Aseita ja apua Jemenille

Joonas Pörsti

Teinit huumekuriireina

Martina Ahola

Tieteen uusi suurvalta

Martina Ahola

Pakistan kävi kuilun reunalla

Moeed Yusuf

Afganistanin kriisi horjuttaa Keski-Aasiaa

Martina Ahola

Kriisinhallinnan ratkaiseva testi

Joonas Pörsti

Oikeutta kylänvanhimmalta

Joonas Pörsti

Kärsimys hävisi sodan kuvista

Noora Kotilainen

Itämeren suojelu Suomen ja Ruotsin käsissä

Markku Ollikainen

Venäjä näkee sotilaallisia uhkia kaikkialla

Heikki Lehtonen

Puheenvuoro: Sosiaaliturvaa koko ihmiskunnalle

Timo Voipio ja Ronald Wiman

Amazon myynnissä

Niina Sarkonen

Kööpenhaminan pesänjakajat

Antto Vihma

Euroopan pitäisi itsenäistyä ulkopolitiikassa

Joonas Pörsti

Kolumni: Bloggaava suurlähettiläs

Matti Laurén ja Juha Mononen

Velvollisuus dokumentoida

Martina Ahola

Kirjavieras: Tuhoaako siirtolaisuus Euroopan?

Henri Purje

Kirjatutka: Railakkaasti Liberalismin puolesta

Hiski Haukkala

Kirjatutka: Kuka on juutalainen?

Olli Ruohomäki

Kirjatutka: Tasapainotteleva saudien valtakunta

Mari Luomi

Kirjatutka: Peto pois nurkasta

Janne Hopsu

Kirjatutka: Monta Kiinaa Afrikassa

Andrew Jones

Kirjatutka: Kaikki on kyseenalaistettavissa

Vadim Kononenko

Kirjatutka: Kulttuurit kipinöivät Kaukasiassa

Ville Ropponen

Kirjatutka: Demokratia laahaa Venäjällä

Helena Rytövuori-Apunen

Kirjatutka: Uudet alamaiset

Johanna Nykänen

Yhteys Afrikkaan

Martina Ahola

Laaja-alainen sillanrakentaja

Martina Ahola