Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Kulttuurit kipinöivät Kaukasiassa

Anna-Lena Laurén: Vuorilla ei ole herroja, Teos 2009, 218 s.

Ville Ropponen


Georgian ja Venäjän sota elokuussa 2008 toimii Anna-Lena Laurénin reportaasikirjan Vuorilla ei ole herroja lähtökohtana. Onneksi Laurén ei pysäh­dy Georgiaan, vaan pyrkii ymmärtä­mään Kaukasiaa laajasti. Hän pohtii politiikan lisäksi kaukasialaista mentali­teettia, historiaa, kulttuuria ja taloutta. Näkökulma on valpas ja moneen suun­taan kriittinen.

Teoksessa Laurén kulkee halki Georgian, Etelä-Ossetian ja Abhasian sekä tutkii Venäjän Pohjois-Kaukasusta, mis­sä tilanne on kuumentunut entisestään toisen Tšetšenian sodan jälkeen. Väkival­ta on levinnyt Ingušiaan, Dagestaniin, Pohjois-Ossetiaan ja Kabardi-Balkari­aan.

Kaukasuksella on paljon muutakin kiinnostavaa kuin pelkät konfliktit. Yl­peiden, omapäisten ja suvaitsevaisten ihmisten alueella asiat ovat usein toista kuin miltä päälle näyttävät. Laurén kir­joittaa taitavasti ja pujottelee faktojen lomaan sympaattisia huomioita tavallis­ten ihmisten elämästä, muun muassa siitä, kuinka Aslan Apšev kasvattaa El­brus-vuoren laaksoissa väkeviä kabar­dinhevosia.

Maailmassa on Kaukasian ohella harvoja seutuja, jossa yhtä pienelle alu­eelle mahtuu niin monia kulttuureja ja yli 40 eri kieltä. Kansojen kirjon, vuorten ja kolonialistisen historian leimaama Kaukasus tuo mieleen Balkanin. Neuvos­tojärjestelmä ja Stalinin pakkosiirrot loivat Kaukasiaan lukuisia edelleen ky­teviä etnisiä konflikteja.

Kreml on virallisesti julistanut Tšetšenian rauhoittuneen, silti Venäjän armeija viipyy paikalla. Tšetšenian diktaattorin Ramzan Kadyrovin käskystä erikoisjou­kot kidnappaavat ja ampuvat hallinnon arvostelijoita. Groznyin kaduilla miel­tään uskaltavat osoittaa enää kadonnei­den tšetšeenien sukulaisnaiset. Silti mo­net kannattavat Kadyrovia, koska hänen uskotaan tuoneen vakautta. Ainakin kuri on lisääntynyt: uusin määräys on naisille julistettu huivipakko.

Kaukasukselle vieras, jyrkkä islamin tulkinta valtaa Tšetšenian lisäksi alaa myös Dagestanissa, Ingušiassa ja Kabar­di-Balkariassa. Islamistiset liikkeet hou­kuttavat nuoria ja niiden vetovoimaa lisää sosiaalinen kurjistuminen ja horju­va talous. Myös Venäjän väkivaltapoli­tiikka, joka kohdistuu kaikkiin musli­meihin, ajaa ihmisiä islamistisissien rivei­hin. Tilanne on erityisen paha Ingušiassa, jossa on kadonnut satoja ihmisiä.

”Kukaan ei kuuntele meitä”, on viesti, joka toistuu kaukasialaisten haas­tatteluissa. Laurénin mukaan Venäjää piinaa myös välinpitämättömyys omista kansalaisistaan. Presidentti Medvedevkin on myöntänyt, että Kaukasia on Venäjän isoimpia ongelmia.

Mutta onko Venäjällä strategiaa on­gelman ratkaisemiseksi? Uusimmat toi­met, kuten Pohjois-Kaukasuksen laajui­sen suurhallintoalueen luominen ja ”ter­rorismin vastaisen operaation” laajenta­minen tuskin auttavat. Levottomuudet ovat viime aikoina vain lisääntyneet. Kreml nojaa yhä väkivaltaan, jonka avulla se on yrittänyt kontrolloida Kau­kasiaa viimeiset 300 vuotta, siinä kuiten­kaan onnistumatta.

Laurén arvostelee myös Georgian Etelä-Ossetiaa ja Abhasiaa kohtaan har­joittamaa isovelipolitiikkaa. Presidentti Saakašvili näyttäytyy autoritaarisena ja nationalistisena kuumapäänä, jonka kau­della korruptio on kuitenkin laskenut. Georgialla on toivoa, sillä maasta löytyy vapaata ajattelua ja kykyä itsekritiikkiin.

Läntisten outojen kaksoisstandardien mukaan Kosovo tunnustetaan, mut­ta Etelä-Ossetiaa ja Abhasiaa ei. Etelä- Ossetia ei ole Lauréninkaan mielestä mikään valtio. Sen presidentti Edvard Kokoity on rahanahne Kremlin mario­netti. Sen sijaan Abhasia herättää enem­män toivoa. Vaikka talous on rempal­laan, sen asenne on itsenäinen.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

 
Ulkopolitiikka 1/2010

Mieluummin askeleen edellä

Teija Tiilikainen

Markku Wilenius: Ihmiskunnan henkinen murros tekee tuloaan

Martina Ahola

Aseita ja apua Jemenille

Joonas Pörsti

Teinit huumekuriireina

Martina Ahola

Tieteen uusi suurvalta

Martina Ahola

Pakistan kävi kuilun reunalla

Moeed Yusuf

Afganistanin kriisi horjuttaa Keski-Aasiaa

Martina Ahola

Kriisinhallinnan ratkaiseva testi

Joonas Pörsti

Oikeutta kylänvanhimmalta

Joonas Pörsti

Kärsimys hävisi sodan kuvista

Noora Kotilainen

Itämeren suojelu Suomen ja Ruotsin käsissä

Markku Ollikainen

Venäjä näkee sotilaallisia uhkia kaikkialla

Heikki Lehtonen

Puheenvuoro: Sosiaaliturvaa koko ihmiskunnalle

Timo Voipio ja Ronald Wiman

Amazon myynnissä

Niina Sarkonen

Kööpenhaminan pesänjakajat

Antto Vihma

Euroopan pitäisi itsenäistyä ulkopolitiikassa

Joonas Pörsti

Kolumni: Bloggaava suurlähettiläs

Matti Laurén ja Juha Mononen

Velvollisuus dokumentoida

Martina Ahola

Kirjavieras: Tuhoaako siirtolaisuus Euroopan?

Henri Purje

Kirjatutka: Railakkaasti Liberalismin puolesta

Hiski Haukkala

Kirjatutka: Kuka on juutalainen?

Olli Ruohomäki

Kirjatutka: Tasapainotteleva saudien valtakunta

Mari Luomi

Kirjatutka: Peto pois nurkasta

Janne Hopsu

Kirjatutka: Monta Kiinaa Afrikassa

Andrew Jones

Kirjatutka: Kaikki on kyseenalaistettavissa

Vadim Kononenko

Kirjatutka: Kulttuurit kipinöivät Kaukasiassa

Ville Ropponen

Kirjatutka: Demokratia laahaa Venäjällä

Helena Rytövuori-Apunen

Kirjatutka: Uudet alamaiset

Johanna Nykänen

Yhteys Afrikkaan

Martina Ahola

Laaja-alainen sillanrakentaja

Martina Ahola