Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Väärä maa, väärä vieras

Inna Latiševa: Ryssänä Suomessa: Vieras väärästä maasta. Otava 2010, 238 s.

Johanna Nykänen


Ryssänä Suomessa kertoo Inna Latiševan vuosista maassa, jossa russofobia kukoistaa ja masennus on vallalla. Mittavat vastoinkäymiset, kuten avioliitto-ongelmat, alkoholismi, avio­miehen työttömyys ja työpaikan mene­tys, jäävät lähinnä sivujuonteeksi paina­jaismaisen Suomi-kokemuksen rinnalla. Edes menestyksekäs ura kansainvälisessä vientiyrityksessä ei auta sopeutumisessa väärään maahan.

Ajankohtaisen ja kiinnostavan pu­heenvuoron arvoa nakertaa sortuminen mustavalkoiseen ja latteaan kerrontaan. Ristiriitaisuudet ja kärjistykset maalaa­vat kuvan emigrantista, jonka tunnemaa­ilma koostuu kahdesta ääripäästä. Niitä edustavat hyväksi koettu Venäjä ja ah­distava Suomi.

Brittiläis-venäläinen journalisti Owen Matthews on todennut kirjassaan Stali­nin lapset (Otava 2009), että menetetyn kotimaan kaipuu on venäläisille tyypil­linen murehtimisen muoto. Vaikkei Latiševan polarisointi olisi pelkkää Ve­näjän kaipuuta, kirjan tärkein anti eli suomalaisen yhteiskunnan muukalais­kammoisuus ja venäläisvihamielisyys jäävät auttamatta tunnepurkauksen alle.

Suomen suhtautuminen maahan­muuttajiin on yhtälailla ristiriitainen. Oma kansallinen identiteetti määritel­lään usein suhteessa muihin: joidenkin maiden kansalaisia ihaillaan ja toisia väheksytään. Venäläiset sijoittuvat yhä ääripäähään, väärässä laidassa, mikä tekee Suomeen muuttaneen venäläisen elämän vaikeaksi.

Maahanmuutto on Suomessa arka aihe, siksi maahanmuuttajien äänenavauk­set ovat tervetulleita. Kovin kärjistetyt kannanotot ovat harvoin rakentavia.

Kirjoittaja on tutkimusassistentti Ulkopoliittisessa instituutissa.