Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Se märempi Lahti

Maailma palasina

Kristian Kurki


Ikään kuin persialaisten ja arabimaiden kansoittaman Iranin välillä ei olisi kitkaa riittämiin, on 1960-luvulta lähtien hiljalleen kytenyt kiista kiihtymässä. Riidan aiheena on Persianlahden, tai Arabianlahden, oikeaoppinen nimi.

Kiistelty vesialue työntyy Iranin eli historiallisen Persian ja Arabian niemimaan väliin. Länsimaalaiset kartanpiirtäjät ovat jo vuosisatojen ajan merkinneet kohdan Persianlahdeksi.

Monet arabimaat kutsuvat sitä kuitenkin Arabianlahdeksi, jonka yhä useampi länsimaalainenkin hakuteos,  muun muassa Encyclopaedia Britannica, on lisännyt rinnakkaiseksi nimeksi Persianlahdelle.

Useat arabimaat vieroksuvat Persianlahti-nimitystä. Syynä ovat 60-luvulla yleistynyt arabinationalismi sekä historiallisesti kireät suhteet arabikansojen ja persialaisten välillä. Arabimaiden suosiman nimen osittainen hyväksyntä lännessä tulkitaan diplomaattisena eleenä ja samalla merkkinä Arabian niemimaan kohonneesta vaikutusvallasta.

Riitapukarit käyvät nyt sanasotaa verkossa. Persianlahden kannattajat haluavat poistaa hakukoneista kokonaan Arabianlahti-termin, tällä hetkellä se johtaa myös Persianlahti-nimitystä käyttäville sivustoille.

Ratkaisuksi on ehdotettu lahden nimen lyhentämistä yksinkertaisesti The Gulfiksi, eli Lahdeksi. Tässä voisi kuitenkin olla ainesta uuteen, erään suomalaisen kaupungin ja Lähi-idän maiden väliseen tukkanuottaan.