Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Miksi Venäjä vähensi öljytoimituksia?

Maailma palasina

Kristian Kurki


Venäjän öljytoimitukset Tšekkiin laskivat heinäkuussa puoleen kesäkuun tasosta.

Toimituksista vastaava Venäjän valtion omistama Transneft-yhtiö kertoi leikkausten johtuvan raakaöljyn huonontuneesta saatavuudesta. Yhtiö korosti, että päätös johtui puhtaasti taloudellisista syistä ja kielsi poliittisten seikkojen vaikuttaneen öljyhanojen kiristämiseen.

Päätöksen ajoitus viittaisi kuitenkin muuhun. Toimituksia leikattiin kaksi päivää sen jälkeen, kun Tšekki oli sopinut Yhdysvaltojen kanssa ohjuskilven yhden osan sijoittamisesta maahan.

Tapaus muistuttaa epäilyttävästi vuonna 2006 Ukrainan kanssa käytyä kaasukiistaa, vaikka Tšekki ei ole läheskään yhtä riippuvainen Venäjältä tulevista öljytoimituksista. Se alkoi 1990-luvun alussa monipuolistaa energiapalettiaan ja rakennutti isolla rahalla putkiyhteyden Saksaan, juuri tällaisia tilanteita varten.

Tšekin teollisuus- ja kauppaministeriön edustaja Tomas Bartovsky kuitenkin myötäili Transneftin virallistalausumaa ja kielsi politiikan yhteyden tapahtuneeseen. Tšekkihallituksen linjausta on pidetty varovaisen pragmaattisena.

Tšekki on ehkä onnistunut energialähteidensä monipuolistamisessa, mutta kokonaisuudessaan EU on yhä riippuvaisempi Venäjän energiavaroista. Venäläisyhtiön päätös voidaan tulkita mielenilmaukseksi laajemmallekin joukolle.