Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Suomi on huipulla

Teija Tiilikainen


Newsweek-lehden selvitys maailman parhaan maan tittelistä herätti ansaittua huomiota. Tutkimuksessa valtioita vertailtiin niiden kansalaisille tarjoamien elinolosuhteiden perusteella. Suomi voitti vertailun.
Se nousi kirkkaaseen kärkeen opetuksen saralla ja pärjäsi hyvin elämänlaadun ja poliittisen järjestelmän toimintakyvyn osalta. Talouden dynaamisuuskin osoittautui varsin kohtuulliseksi, mutta elinajanodotteen suhteen ohi ajoivat yhtä lailla monet
Aasian maat kuin EU-kumppanitkin.

Kilpailutulokset vaikuttavat ainakin päällisin puolin uskottavilta. Pienten maiden on jo lähtökohtaisesti helpompi tarjota tasaisemmat elinolosuhteet kansalaisilleen. Pohjoismainen sosiaalinen markkinatalous on tässä suhteessa hyvinvoinnin valttikortti ja Sveitsi todellinen onnela. Talouden dynaamisuus tulee Aasiasta, mutta poliittisen toimintaympäristön vakauden ja ennakoitavuuden osalta Aasian maat eivät toistaiseksi paini eurooppalaisten kanssa samassa sarjassa.

Vaikka tällaisiin vertailuihin tulee suhtautua tietyllä varauksella, ne ohjaavat mielenkiintoisella tavalla keskustelua globaalista vallasta. Jo kauan on tunnustettu, ettei valtapeliä voiteta poliittis-sotilaallisilla voimavaroilla, vaan niiden rinnalle ovat nousseet taloudellinen sekä kulttuurinen valtapotentiaali. Globaalista vallasta kilvoitellaan entistä enemmän aatteiden ja mielikuvien voimin.

Maailman vahvimman valtion kilpailussa on tultu tilanteeseen, jossa kansalaiset eivät enää välttämättä ole toissijaisessa asemassa. Henkinen pääoma ja elämäänsä tyytyväiset kansalaiset ovat yhtä lailla globaalin vallan lähde kuin valtioiden taloudellinen potentiaali. Jos valtio on vahvoilla näillä alueilla, sillä on hyvät valmiudet ratkaista yhteiskunnalliseen turvallisuuteen ja kansalaisten hyvinvointiin kohdistuvia globaaleja haasteita. Sotilaallisella voimalla ratkaistaan nykymaailmassa entistä harvempia ongelmia.

Vallan uudet mittarit kohdistavat huomion pois perinteisistä suurvalloista. Hyvinvoinnin valtakeskuksia on uusissa ilmansuunnissa. Aasian maat pärjäävät loistavasti opetuksen saralla, mikä myöhemmin kantanee hedelmää myös yleisenä elämänlaatuna samoin kuin parempana poliittisena järjestelmänä. Suomi on huipulla Australia ja Uusi-Seelanti päihittävät niin ikään Euroopan ja Yhdysvallat monella saralla. Myös Pohjoismaat näyttäytyvät vallan uusjaon perusteella yhtenä globaaleista keskuksista.

Pohjoismaisia yhteiskuntajärjestelmiä kohtaan on viime vuosina tunnettu laajaa kansainvälistä kiinnostusta ja pohjoismaisia ratkaisuja on kopioitu maailman eri kolkkiin. Tämäkin on eräänlaista kulttuurista valtaa. Valtaa nousevat tavoittelemaan myös vahvat alueelliset
keskukset.

 Tässä lehdessä tarkastelemme Suomen lähinaapurustossa voimiaan keräävää Pietarin aluetta. Venäläisten ja suomalaisten kirjoittajien artikkelit käsittelevät muun muassa Pietarin mahdollista vallanvaihdosta, modernisaatiokehityksen vaikeuksia sekä Itämeren merkitystä Venäjän näkökulmasta. Muualla lehdessä nostamme esille myös ulkopolitiikan uusimpia välineitä, kuten digitaalisen diplomatian.
 
Ulkopolitiikka 3/2010

Suomi on huipulla

Teija Tiilikainen

"Venäjällä käytetään isoja työkaluja"

Niina Sarkonen

Kiina-ilmiö iski Länsirannalle

Martina Ahola

Länsirannikon pehkua

Joonas Pörsti

USA pitää kiinni opiskelijoista

Martina Ahola

Pietari valmistautuu vallanvaihtoon

Daniil Tsygankov

Suurten suunnitelmien kaupunki

Daniil Tsygankov

Kuvernöörien vaihtoviikot

Joonas Pörsti

Venäjä yrittää loikata nopealle raiteelle

Katri Pynnöniemi

Uuden yhteistyön avaimet Itämerellä

Fjodor Lukjanov

Kruunu pärjää omillaan

Juhana Vartiainen

Israelin siirtokunnat rauhan esteenä

Olli Ruohomäki

Lähi-itä katsoo nyt Turkkiin

Johanna Nykänen

Ryhmäkuria ja ihmisoikeuksia

Sirpa Nyberg

Diplomatia 2.0

Martina Ahola

Verkkotunnusten valtiaat

Yrjö Länsipuro

Gayle Lemmon: Naisten perustamat yritykset muuttavat yhteiskuntaa

Martina Ahola

Kolonialistiset rajat murtuvat Sudanissa

Pasi Nokelainen

Uuden energiatalouden kynnyksellä

Thomas Spencer

Kirjavieras: Itsetunnon kohennusta eurooppalaisille

Joonas Pörsti

Kirjatutka: Euroopan kokaiinihimo koukuttaa Afrikkaa

Kukka-Maria Kuisma

Kirjatutka: Ruotsille rohkeampaa peliä EU-kentällä

Kaisa Korhonen

Kirjatutka: Avun imperatiivi

Niina Sarkonen

Kirjatutka: Pysyvästi paossa

Satu Nieminen

Kirjatutka: Verkostot kutovat tulevaisuutta

Ulla Anttila

Kirjatutka: Kapina Meksikossa

Pekka Wahlstedt

Afganistanin sodan pojankasvot

Noora Kotilainen

Obaman toivo muuttui tragediaksi

Markku Ruotsila

Pelkona Pandoran lippaan aukaisu

Pasi Nokelainen

Suomalaisten uusi työkenttä?

Pasi Nokelainen

Sisäisiä ja ulkoisia voimia

Pasi Nokelainen