Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Väläyksiä eurooppalaisesta islamista

Tom Kankkonen: Islam Euroopassa. Edita Publishing Oy 2008, 253 s.

Marko Juntunen


Toimittaja Tom Kankkonen osoittaa kunnioitettavaa siviilirohkeutta tarttuessaan ajankohtaiseen ja haastavaan teemaan -- Euroopassa rakentuvaan islamiin. Tehtävä on vaativa, koostuuhan maanosamme muslimiyhteisö noin 55 maasta tulevasta väestöstä ja runsaasta 30 kielellisestä vähemmistöstä.

Islamin eri variaatiot, vuosisataiset traditiot sekä aikamme suuntaukset reformisteista fundamentalisteihin ovat kaikki läsnä Euroopan maaperällä omine maailmanlaajuisine verkostoineen. Uskonnon sisältöä määritellään internetissä ja taivaskanavilla kirjavien muslimiauktoriteettien toimesta, mutta islamin tulevaisuuden suuntia pyrkivät ohjaamaan myös globaalit geopoliittiset toimijat hallitustahoista al-Qaidan verkostoon.

Muslimien henkilökohtainen suhde uskontoon ja käsityksiin, jotka koskevat islamin ja yhteiskunnan suhteita ovat moninaisia. Joillekin Islam on paitsi uskonto myös yhteiskunnallinen, moraalinen ja juridinen järjestelmä, toiset pitävät islamin nivomista politiikkaan vakavana virheenä ja katsovat islamin ensisijaisesti henkilökohtaiseksi hengelliseksi vakaumukseksi. Kysymykseen Euroopan muslimien tulevaisuuden suunnasta ei ymmärrettävästi voi vastata lyhyesti, sillä suuntia on useita.

Britannian, Ranskan, Saksan ja Suomen muslimiväestöä koskettaviin debatteihin keskittyvä teos valaisee Euroopan muslimien lähihistoriaa, järjestäytymistä ja islamin juurtumispyrkimyksiä Eurooppaan. Kirjan loppuosa puolestaan pohtii integraatiokielteisten ääriliikkeiden ja sopeutumisvalmiin ja rauhanomaisen ”euroislamin” olemusta. Kankkonen on onnistunut haastattelemaan tusinoittain eurooppalaisia muslimivaikuttajia järjestöjohtajista ja tutkijoista imaameihin, liikemiehiin ja monikulttuurisuustyöntekijöihin. Siitä iso plussa.

Teos kuvaa ansiokkaasti muslimiyhteisöjen syntyä 1900-luvun alun Ranskassa ja Saksassa sekä laajamittaisia siirtotyöläisten värväämisohjelmiin johtaneita kehityskulkuja. Valitettavasti siirtolaispoliittinen tarkastelu loppuu tähän. Läpi teoksen Kankkosen tarkastelutapa on kovin valtiokeskeistä, mikä on melkoinen puute.

Moderni pakolaisuus, Schengen-alueen rakentuminen ja siirtolaisina elävien muslimiyhteisöjen olemus sivuutetaan kirjassa tyystin. Muslimiyhteisöille on tyypillistä toisaalta poliittis-etninen hajanaisuus ja toisaalta samaistuminen kaikkien muslimien yhteisiksi kokemiin moraalisiin kysymyksiin, kuten profeetta Muhammedin pilakuvien synnyttämä kriisi vuonna 2006 osoitti.

Kankkonen liittää uskonnon perinteisiin uskonnollisiin instituutioihin, moskeijoihin, imaameihin ja virallisesti järjestäytyneeseen toimintaan. Tämä on kovin suppea tarkastelutapa, sillä eurooppalainen islam on astunut lopullisesti internet-aikakauteen. Pyrkimykset dominoida hajanaista ja usein ristiriitaista uskonnollis-ideologista keskustelua tuottavat yhä hankalammin paikallistettavaa uskonnollisuutta.

Qatarilaissaarnaajan näkemykset saattavat vaikuttaa muslimipäiväkodin toimintatapoihin Tukholmassa, Pariisissa tai yhtä lailla Nairobissa. Euroopan hallitusten näkökulmasta auktoriteettien hajaannukseen ja siitä johtuviin sosiaalisiin uhkiin on pyritty vastaamaan -- ristiriitaista kyllä -- paikallisilla ja kansallisilla ratkaisuilla, kuten imaamien koulutusohjelmilla ja perustamalla kansallisia islamilaisia kattojärjestöjä dialogin partnereiksi.

Puutteistaan huolimatta Kankkosen teos on erittäin tervetullut keskustelunavaus, ja voin jo ennakoida, että mielenkiintoiset havainnot suomalaismoskeijoiden kansainvälisistä kytköksistä ja islamin kouluopetukseen liittyvistä kummallisuuksista herättävät vielä runsaasti polemiikkia.
 
Ulkopolitiikka 2/2008

Pääkirjoitus: Yhdeksän miljardia

Joonas Pörsti

Sari Baldauf kaipaa älyllistä rehellisyyttä

Joonas Pörsti

Epämiellyttäviä totuuksia onkin kaksi

Kristian Kurki, Lauri Muranen, Joonas Pörsti

Poliittista uhkapeliä

Kristian Kurki, Lauri Muranen, Joonas Pörsti

Öljy-yhtiöiltä varoja uusiutuville

Kristian Kurki, Lauri Muranen, Joonas Pörsti

Hyvästit muovipusseille

Kristian Kurki, Lauri Muranen, Joonas Pörsti

Koulutettu väestö on edellytys kestävälle kehitykselle

Wolfgang Lutz

Kolme väitettä väestönmuutoksesta

Joonas Pörsti ja Niina Sarkonen

Silminnäkijä: Ban-Ki Moon täyttää nyt YK:n saappaat

Kirsi Hyytiäinen

Väestönkasvu on vakava uhka ilmastolle

Heikki Ikonen

Sarkozyn lumous haihtui

Laura Parkkinen

Kommentti: Yksityiselämän julkisuus voi Suomessakin vauhdittaa poliitikon uraa

Mari K. Niemi

Hubert Védrine: "Eurooppalaiset eivät halua EU:sta suurvaltaa"

Niina Sarkonen

Silminnäkijä: Ristivetoa Bukarestissa

Jyrki Karvinen

Georgian ratkaisujen vuosi - kohti sotaa vai osaksi Eurooppaa?

Sopho Bukia

EU:n ja Venäjän hukattu kumppanuus

Hiski Haukkala

Kiinan vähemmistökansat nousivat kapinaan

Christian Jokinen

Puheenvuoro: Uusia lähteitä kehitysrahoitukseen

Matti Ylönen

Puheenvuoro: Viron Suomi-kuvaa hallitsevat vanhat asenteet

Jarmo Virmavirta

Mielipide: Suomen puolustus ei vastaa todellisiin uhkakuviin

Rasmus Hindrén

Mielipide: Laajan turvallisuuden määrittely on poliittinen valinta

Jarno Limnéll

Kirjatutka: Sodankäynti yksityistyy

Olli Ruohomäki

Kirjatutka: Väläyksiä eurooppalaisesta islamista

Marko Juntunen

Kirjatutka: Tiibet lännen mielikuvissa

Rita Dahl

Kirjatutka: Uudenlaista toiveajattelua

Vilho Harle

Kirjatutka: Hijabinsa hylännyt feministi

Tiina Tarvainen

Kirjatutka: Ideologista sodankäyntiä amerikkalaisittain

Matti Sadeniemi

Kirjatutka: Diplomaatti todistajana ja kertojana

Klaus Törnudd

Kirjatutka: YK:n remonttimies Bolton

Pasi Rajala

Kirjatutka: Keinoja kaihtamatta - terrorismin kulttuurihistoria

Jyrki Ruohomäki

Kirjatutka: Vakoojia, maanpettureita

Kukka-Maaria Kuisma

Kirjatutka: Luokkasodan uusin luku

Lauri Muranen