Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Suurten suunnitelmien kaupunki

Pietarin uudet kulissit

Daniil Tsygankov

Pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen on jäänyt Pietarissa vähälle huomiolle.

Suurten suunnitelmien kaupunki
Kuva: Sergey Grachev

Pietarin taloussuunnitelman mukaan kaupungin talouden tuli kasvaa nopeasti ja lähes kaksin­kertaistua vuosina 2007–2011. Kaupunginhallinto odotti teollisuus­yritysten jatkavan muuttoaan kes­kustasta lähiöihin, mikä vapauttaisi keskustan liiketilaa turismille ja palveluille.

Kuvernöörin hallinnon tavoitteena oli nostaa autoteollisuus talouskasvun veturiksi sekä jatkaa investointeja talonrakennukseen ja liikenneinfrastruktuuriin. Orel-tunne­lin ohella suunniteltiin meriliikenteen uuden matkustajaterminaalin ja läntisen moottoritien rakentamista.

Kaupungilla riitti kunnianhimoi­sia rakennusprojekteja. Gazpromin puoliksi omistaman Ohta Centerin pilvenpiirtäjän ja hallintopalatsi Smolna-2:n lisäksi kaavailtiin jalka­pallojoukkue Zenitille näyttävää kotistadionia.

Syksyllä 2008 alkanut maailman­laajuinen talouskriisi pakotti kau­pungin johdon muuttamaan kunni­anhimoisia suunnitelmiaan. Suotui­sasti kehittynyt teollisuus ajautui vuoden 2008 lopulla shokkiin. Kau­pungin teollisuuslaitosten tuotanto laski 30 prosenttia joulukuussa 2008, ja tavarakuljetusten määrä putosi rautateillä 35–45 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä.

Lähes kaikkien Pietarin teolli­suusalojen tuotanto kääntyi laskuun. Rahoitusala selvisi kriisistä hieman paremmin, vaikka useita keskisuuria pankkeja menikin konkurssiin.

Kaupunki keskitti vuonna 2009 talouskriisin vastaiset voimavaransa kahteen avainkohteeseen: läntisen moottoritien ja Zenit-stadionin rakentamiseen. Osallistumista mui­hin hankkeisiin vähennettiin, tai lopetettiin kokonaan.

Kaupunki tuki toisin sanoen suuria rakennushankkeita pienten ja keskisuurten yritysten kustannuksel­la. Useat asiantuntijat pitivät tätä politiikkaa virheenä, sillä keskisuuret yritykset tarjoavat vakaamman verokertymän ja perustan taloudel­le, ja pienet yritykset taas luovat runsaasti työpaikkoja.

Piristymisen merkkejä

Kuvernöörin tehtävää todennäköi­sesti havittelevan Mihail Osejevskin eteneminen vallan käytävillä vuonna 2010 liittyy kaupunginhallinnon aiempaa myönteisempään suhtau­tumiseen keskisuuriin yrityksiin. Useat tarkkailijat uskovat myös, että ulkomaalaisten sijoittajien kohtelu paranee, jos Osejevski nimitetään kuvernööriksi.

Venäjän federaation tilastokeskuksen mukaan teollisuustuotannon volyymi-indeksi nousi sekä Pietarissa että sitä ympäröivälläLeningradin alueella vuoden 2010 ensimmäisellä neljän­neksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Erityisesti auto­teollisuus, metalliteollisuus sekä lääke- ja elintarviketeollisuus ovat elpyneet.

Useiden taloustieteilijöiden mielestä kasvu ei ole vakaata, vaan johtuu pääosin talouskriisin aikana tyhjentyneiden varastojen täyttämi­sestä. Jos Leningradin alueen teolli­suustuotanto onkin kasvanut, niin Pietarin kaupungin teollisuustuotan­non kasvu on lähes nollan tasolla.

Moottoritie etenee

Jonkinasteisesta talouden vilkastu­misesta Pietarin alueella kertoo kuitenkin kodinkoneiden, viihde- elektroniikan ja asuntokaupan piris­tyminen. Lainoja myönnettiin alku­vuodesta runsaasti pienille ja keski­suurille yrityksille, ja rautatiekulje­tukset ovat kasvussa.

Myös henkilöautojen myynti on vilkastunut. Kasvu tosin johtuu lähinnä siitä, etteivät ihmiset osta­neet juuri lainkaan autoja puoleen­toista vuoteen. Kun kysyntä tyydy­tetään, kasvu laantuu.

Jos globaalin talouskriisin toinen aalto ei vuoden 2010 aikana iske Pietariin erityisen lujaa, talouden elpymisestä on toiveita. Talouskasvun vetureita ovat lähiaikoina koneenrakennus- ja kemianteolli­suus sekä elintarviketeollisuuden osalta tupakkateollisuus ja olutpanimot.

Ulkomaisten investointien määrä Pietarin taloudessa on kasvanut verrattuna Venäjän keskiarvoon, mutta uusia hankkeita ei ole aloitet­tu, vaan on keskitytty vain vanhojen projektien loppuun saattamiseen. Jos uusia investointeja ei lähitulevaisuudessa tule riittävästi, Pietarin taloutta odottaa jälleen taantuma.

Pietarin suuret poliittiset projek­tit Ohta Center ja Smolna-2 ovat nyt vaarassa jäädä toteutumatta, ja Zenit-jalkapallostadion valmistuu aikaisintaan vuoden 2011 lopussa. Luultavasti vasta uuden kuvernöörin nimitys selventää niiden tulevaisuu­dennäkymiä ja rakentamisen aika­taulua. Puhtaasti taloudelliset hank­keet, kuten läntinen moottoritie, edistyvät sen sijaan hyvin.

 

Kirjoittaja johtaa Center for Program and Policy Evaluation -tutkimuslaitosta Moskovassa

Suomennos ja toimitustyö: Natalia Deviatkina ja Ville Ropponen

 
Ulkopolitiikka 3/2010

Suomi on huipulla

Teija Tiilikainen

"Venäjällä käytetään isoja työkaluja"

Niina Sarkonen

Kiina-ilmiö iski Länsirannalle

Martina Ahola

Länsirannikon pehkua

Joonas Pörsti

USA pitää kiinni opiskelijoista

Martina Ahola

Pietari valmistautuu vallanvaihtoon

Daniil Tsygankov

Suurten suunnitelmien kaupunki

Daniil Tsygankov

Kuvernöörien vaihtoviikot

Joonas Pörsti

Venäjä yrittää loikata nopealle raiteelle

Katri Pynnöniemi

Uuden yhteistyön avaimet Itämerellä

Fjodor Lukjanov

Kruunu pärjää omillaan

Juhana Vartiainen

Israelin siirtokunnat rauhan esteenä

Olli Ruohomäki

Lähi-itä katsoo nyt Turkkiin

Johanna Nykänen

Ryhmäkuria ja ihmisoikeuksia

Sirpa Nyberg

Diplomatia 2.0

Martina Ahola

Verkkotunnusten valtiaat

Yrjö Länsipuro

Gayle Lemmon: Naisten perustamat yritykset muuttavat yhteiskuntaa

Martina Ahola

Kolonialistiset rajat murtuvat Sudanissa

Pasi Nokelainen

Uuden energiatalouden kynnyksellä

Thomas Spencer

Kirjavieras: Itsetunnon kohennusta eurooppalaisille

Joonas Pörsti

Kirjatutka: Euroopan kokaiinihimo koukuttaa Afrikkaa

Kukka-Maria Kuisma

Kirjatutka: Ruotsille rohkeampaa peliä EU-kentällä

Kaisa Korhonen

Kirjatutka: Avun imperatiivi

Niina Sarkonen

Kirjatutka: Pysyvästi paossa

Satu Nieminen

Kirjatutka: Verkostot kutovat tulevaisuutta

Ulla Anttila

Kirjatutka: Kapina Meksikossa

Pekka Wahlstedt

Afganistanin sodan pojankasvot

Noora Kotilainen

Obaman toivo muuttui tragediaksi

Markku Ruotsila

Pelkona Pandoran lippaan aukaisu

Pasi Nokelainen

Suomalaisten uusi työkenttä?

Pasi Nokelainen

Sisäisiä ja ulkoisia voimia

Pasi Nokelainen