Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Euroopan kokaiinihimo koukuttaa Afrikkaa

Christophe Champin: Afrique noire, poudre blanche. L’Afrique sous la coupe des cartels de la drogue, André Versaille éditeur 2010, 156 sivua.

Kukka-Maria KuismaLänsi-Afrikka lukeutuu maailman köyhimpiin alueisiin. Se on myös globaalin huumekaupan viimeisin linkki ja uhri. Alueen kautta kulkee vuosittain kymmeniä tonneja huumeita, joiden arvo liikkuu yli miljardissa eurossa. Interpolin arvioiden mukaan kaksi kolmasosaa Euroopassa myytävästä kokaiinista kul­kee Länsi-Afrikan kautta.

Radio France Internationalin toimit­taja Christophe Champin on seurannut Länsi-Afrikan tilannetta vuosien ajan ja kirjoittanut huumekaupasta yksityiskoh­taisen reportaasin Afrique noire, poudre blanche. Kirja on silmät avaava kuvaus kokaiinikaupan historiasta, sen globaa­lista verkostosta ja vaikutuksista läpikul­kumaihin. Champin osoittaa, kuinka huumekartellien vaikutus ylettyy val­tionhallinnon ja armeijan ylimmille ta­soille Guinea-Bissaun kaltaisissa narko­valtioissa, joissa huumekauppa lisää korruptiota, rikollisuutta sekä poliittista epävakautta.

Huumeiden kysyntä on kasvanut Euroopassa räjähdysmäisesti viime vuo­sina ja tarjoaa kokaiinintuottajille tähti­tieteellisiä voittoja. Euroopan rajaval­vonnan tehostumisen seurauksena Etelä- Amerikan huumekartellit joutuivat etsi­mään vaihtoehtoisia reittejä Euroopan markkinoille.

Länsi-Afrikka osoittautui täydelli­seksi yhteistyökumppaniksi: sillä on so­piva maantieteellinen sijainti; lainval­vonta ja poliisi ovat alivarustettuja ja heikkoja; valtiot korruptoituneita; ihmi­set köyhiä ja etsivät epätoivoisesti uusia tulonlähteitä. Koska kokaiinikaupan ar­vo on niin valtava verrattuna valtioiden tulotasoon, viranomaiset ovat helposti lahjottavissa.

Guinea-Bissaussa sotilaat monopoli­soivat nopeasti paikallisen huumekau­pan, jota ovat seuranneet poliisin ja ar­meijan väkivaltaiset yhteenotot huume­kauppaan liittyvien pidätysten ja etsin­töjen yhteydessä. Veristen valtataistelujen seurauksena maan armeijan johdossa on nyt henkilöitä, jotka Yhdysvaltain viran­omaiset ovat määrittäneet paikallisen huumekaupan johtajiksi.

Kansainvälinen yhteisö havahtui huumeongelman laajuuteen muutama vuosi sitten. Viitteet Länsi-Afrikan huu­mekaupan yhteyksistä Pohjois-Afrikan al-Qaidaan ja Italian mafiaan herättivät Yhdysvaltojen ja Euroopan mielenkiin­non. Huumekauppa on terroristeille ja muille rikollisjärjestöille erinomainen tulonlähde. Kiinniottojen määrä kasvoi sen jälkeen kun seitsemän EU-maata yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa lähet­ti apuvoimia partioimaan rannikkoa. Pian kartellit kuitenkin hakeutuivat uu­sille reiteille ja siirtyivät käyttämään yksityiskoneita, joiden on helppo laskeu­tua laajoille valvomattomille autiomaa-alueille.

Huumeiden tuontia voidaan rajoit­taa lainvalvontaa vahvistavilla kansain­välisillä tukitoimilla, mutta kuten Cham­pin toteaa, varsinainen ongelma on huumeiden kysynnän kasvu sekä huume­kaupan huikeat tulomahdollisuudet köy­hissä maissa, joissa vaihtoehdot ovat vähissä.

Kirjan tarkoituksena ei ole levittää afropessimismiä, vaan luoda keskuste­lua, jotta ratkaisuja ongelmaan etsittäi­siin edelleen. Aihepiiri on tärkeä, sillä kyse ei ole vain huumeiden salakuljetuk­sesta. Länsi-Afrikka tarjoaa loistavat puitteet myös muunlaiselle kansainväli­selle rikollistoiminnalle.

Alueella harjoitetaan aseiden, luon­nonvarojen, lääkkeiden ja myrkyllisten jätteiden salakuljetusta sekä ihmiskaup­paa. Asiantuntijoista pessimistisimmät katsovat, että Länsi-Afrikkaa odottaa Meksikon kohtalo. Siellä tuhansia ihmi­siä kuolee vuosittain kartellien ja asevoi­mien välisessä huumesodassa.

Pelko Länsi-Afrikan valtioiden kri­minalisoitumisesta on todellinen. Sen seuraukset olisivat huolestuttavia Euroo­palle ja katastrofaalisia afrikkalaisille.

Kirjoittaja toimii Ulkopoliittisen instituu­tin projektikoordinaattorina

 
Ulkopolitiikka 3/2010

Suomi on huipulla

Teija Tiilikainen

"Venäjällä käytetään isoja työkaluja"

Niina Sarkonen

Kiina-ilmiö iski Länsirannalle

Martina Ahola

Länsirannikon pehkua

Joonas Pörsti

USA pitää kiinni opiskelijoista

Martina Ahola

Pietari valmistautuu vallanvaihtoon

Daniil Tsygankov

Suurten suunnitelmien kaupunki

Daniil Tsygankov

Kuvernöörien vaihtoviikot

Joonas Pörsti

Venäjä yrittää loikata nopealle raiteelle

Katri Pynnöniemi

Uuden yhteistyön avaimet Itämerellä

Fjodor Lukjanov

Kruunu pärjää omillaan

Juhana Vartiainen

Israelin siirtokunnat rauhan esteenä

Olli Ruohomäki

Lähi-itä katsoo nyt Turkkiin

Johanna Nykänen

Ryhmäkuria ja ihmisoikeuksia

Sirpa Nyberg

Diplomatia 2.0

Martina Ahola

Verkkotunnusten valtiaat

Yrjö Länsipuro

Gayle Lemmon: Naisten perustamat yritykset muuttavat yhteiskuntaa

Martina Ahola

Kolonialistiset rajat murtuvat Sudanissa

Pasi Nokelainen

Uuden energiatalouden kynnyksellä

Thomas Spencer

Kirjavieras: Itsetunnon kohennusta eurooppalaisille

Joonas Pörsti

Kirjatutka: Euroopan kokaiinihimo koukuttaa Afrikkaa

Kukka-Maria Kuisma

Kirjatutka: Ruotsille rohkeampaa peliä EU-kentällä

Kaisa Korhonen

Kirjatutka: Avun imperatiivi

Niina Sarkonen

Kirjatutka: Pysyvästi paossa

Satu Nieminen

Kirjatutka: Verkostot kutovat tulevaisuutta

Ulla Anttila

Kirjatutka: Kapina Meksikossa

Pekka Wahlstedt

Afganistanin sodan pojankasvot

Noora Kotilainen

Obaman toivo muuttui tragediaksi

Markku Ruotsila

Pelkona Pandoran lippaan aukaisu

Pasi Nokelainen

Suomalaisten uusi työkenttä?

Pasi Nokelainen

Sisäisiä ja ulkoisia voimia

Pasi Nokelainen