Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Pelko on kuin halla

Jussi Förbom: Hallan vaara. Merkintöjä maahanmuuton puhetavoista. Like 2010, 200 s.

Niina Sarkonen


Muualta maailmasta Suomeen tulleet ihmiset ovat herättäneet monet tavallisesti viileän virkamiesmäisesti kes­kustelevat suomalaispoliitikot ennennä­kemättömiin intohimon liekkeihin. Tä­mä loppupäätelmä syntyy Jussi Förbo­min tuoreesta pamfletista Hallan vaara, jossa käydään läpi maahanmuuttoa kos­keneita eduskuntakeskusteluja vuodesta 1998 vuoteen 2010.

Sosiaalidemokraattien maahanmuut­topolitiikan tunnuslauseeksi tullut pu­heenjohtaja Jutta Urpilaisen tokaisu ”maassa maan tavalla” tiivistää surulli­sella tavalla suomalaisen maahanmuutto­keskustelun: vaikka asian ytimessä ovat näennäisesti maahanmuuttajat, todelli­suudessa puhutaan vain suomalaisista.

Olennaista on, mitä ”me” voitamme tai häviämme maahanmuuton tuloksena. Tässä suhteessa kaikki kolme pääpuolu­etta sdp, keskusta ja kokoomus ovat kirjaan poimittujen kansanedustajien puheenvuorojen perusteella liikuttavan yksimielisiä. Maahanmuutto ei ole suo­tavaa, ellei siitä ole jotakin tilastoin ja laskelmin osoitettavaa hyötyä Suomelle. Keskustelu tuntuu kääntyvän nollasum­mapeliksi, jossa voi olla vain yksi voitta­ja, ja tuon voittajan on luonnollisesti oltava ”me suomalaiset”.

Keskustelua hallitsevat myös lukui­sat kehäpäätelmät, joista suosituin on varmasti seuraava: Jos joku tulee Suo­meen tekemään töitä, hän vie työpaikan suomalaiselta. Ja jos hän ei tee töitä, hän elää loisena suomalaisen yhteiskunnan siivellä. Turvapaikanhakijat ovat terve­tulleita, jos he tulevat ”aidoista ja todel­lisista” syistä, vaan missä on se poliitik­ko, joka kertoo vedenpitävän keinon erottaa ”aito” ihminen ”epäaidosta”?

Förbomin mukaan, toisin kuin medi­assa nykyään toistellaan, maahanmuuttokeskustelussa ei ole vaikenemisen kult­tuuria, jos kyse on maahanmuuton on­gelmista. ”Suomessa ei tarvitse kuulua ääriliikkeeseen inhotakseen maahan­muuttajia, riittää että kuuluu hallitus­puolueeseen”, hän lataa.

Tästä kertoo muun muassa se, että turvapaikanhakijoista käytävissä keskus­teluissa Suomen eduskunnassa on tullut aivan arkipäiväiseksi käyttää ennalta tuomitsevia ilmauksia, kuten ”turvapaik­katurismi”, ”ankkurilapset” ja ”elintaso­pakolainen”. Förbom mainitsee lukuisia esimerkkejä pääpuolueiden edustajien puheenvuoroista, joissa oletetaan, että yksi turvapaikkajärjestelmän suurimmis­ta ongelmista on se, että suomalaisten sinisilmäisyyttä käytetään hyväksi. Muun muassa kokoomuksen edustaja Ben Zys­kowicz antaa ymmärtää, ettei turvapaik­koja pitäisi siksi myöntää perheenyhdis­tämisen perusteella.

Kirjoittajan käyttämä kieli on myös ilahduttavan intohimoista, mutta hän osittain toistaa keskustelussa hallitsevak­si käynyttä erottelua ”rasistien” ja ”su­vaitsevaisten” välillä puhumalla esimer­kiksi ”konnista” ja ”hyvän puolella ole­vista”. Tämä on hieman ristiriidassa kir­jan yhden perusviestin kanssa. Förbum pyrkii nähdäkseni viestimään, että pote­roitumisen sijaan tulisi keskittyä puhu­maan vallitsevasta todellisuudesta, sillä Suomi on jo monikulttuurinen maa.

Muukalaispelkoa on aina ollut ja tulee aina olemaan, mutta tärkeää on, millaisen kannan eduskunnassa istuvat mielipidevaikuttajat siihen ottavat. An­netaanko ihmisille ”lupa pelätä” ja tehdä karkeita yksinkertaistuksia maahanmuu­ton syy-seuraussuhteista, kuten Förbo­min mukaan nyt tehdään. Vai ottavatko poliitikot vastuun sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisesta?

Sillä, kuten Förbom tehokkaasti tiivis­tää: ”Pelko tappaa kuin halla – se nousee yöllä hämärästä ja tappaa hiljaa ja sala­myhkäisesti kaiken sen hyvän ja arvok­kaan mitä maahan on kylvetty pitkän, pimeän ja kylmän talven jälkeen.”

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

 
Ulkopolitiikka 4/2010

Pääministerin EU-politiikka

Teija Tiilikainen

"Suomi otti paikkansa EU:n ytimessä"

Matti Remes

Kirjatutka: Vastuun harmaalla vyöhykkeellä

Teija Tiilikainen

Rakkaudesta metsään

Joonas Pörsti

Pikatie Kiinaan

Martina Ahola

Kielipeliä Alpeilla

Martina Ahola

Tulkinnat ohjaavat arktista geopolitiikkaa

Sami Moisio

Arktinen alue politisoitui uudelleen

Justiina Dahl

Suomi tukeutuu Arktiseen neuvostoon

Martina Ahola

Venäjä tarvitsee merenalaista kaasua

Tiina Kirkas

Norja katsoo pohjoiseen

Joonas Pörsti

Liuskekaasu sekoitti energiapelin

Antti Kivimäki

Ilmastonmuutoksen torjuja vai kiihdyttäjä?

Antti Kivimäki

Afganistan on jaettu maa

Joonas Pörsti

Politiikan trendikäs Pohjola

Kaisa Korhonen

Valtionrakennusta tyhjän päällä

Salla Nazarenko

Lohikäärmeen kolme neulansilmää

Ralf Lillbacka

Kansalaistoimintaa vihrein tunnuksin

Ari Ihander

Ydinaseiden valvonta kaipaa isoa remonttia

Martina Ahola

Kohti Yhdysvaltain vai Ranskan mallia?

Teija Tiilikainen

EU: n ulkosuhde-uudistus voi jäädä hampaattomaksi

Anna-Karin Friis

Afrikan aika on edessä

Olai Voionmaa ja Lauri Tähtinen

Islamistirap aseena uskonsodassa

Ilmari Käihkö

Ratkaisu Niilillä

Timo Behr

Afganistanin sodan pojankasvot

Noora Kotilainen

Kirjavieras: Irrallaan yhteiskunnasta

Martina Ahola

Kirjatutka: Pelko on kuin halla

Niina Sarkonen

Kirjatutka: Oikeistopopulismin yliote

Kaisa Korhonen

Kirjatutka: Islamistien oppi-isä

Janne Hopsu

Kirjatutka: Niukkuuden ulkopolitiikkaa

Jyrki Ruohomäki

Kirjatutka: Huumesotaa ja uppoavia eskimokyliä

Jani Saxell

Kirjatutka: Valtionyhtiöt politiikan välineinä

Lauri Tähtinen

Kenraalien terassilla

Lauri Voionmaa

Kirjatutka: Salaliittoteoria muovaa historiaa

Vadim Kononenko

Wikileaks herätti nukkuvan leijonan

Vilho Harle

Kiinassa kymmeniä miljoonia ympäristöpakolaisia

Ralf Lillbacka