Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Laaja-alainen sillanrakentaja

Martina Ahola


Markku Wileniuksen tie maailman ensimmäiseksi tulevai­suuden tutkimuksen professoriksi on monen tekijän summa. Osasyynä voi olla hänen laaja-alainen kiinnos­tuksensa eri tieteenaloja kohtaan. Wileniuksen koulutustaustaan kuu­luu muun muassa yhteiskuntapolitiikka, talous, sosiaalipolitiikka ja luonnontieteet, sekä vähän insinööritieteitä.

Suurin kiinnostus tulevaisuutta hahmottavia malleja kohtaan heräsi kuitenkin Wileniuksen työstäessä ympäristökysymyksiin liittyvää väi­töskirjaansa 1990-luvun alussa. Yh­teiskuntatieteilijänä ilmastonmuu­toksen tutkimusohjelmaan osallistu­nut Wilenius kiinnostui siitä, miten luonnontieteen ennustemalleja voi­daan soveltaa yhteiskunnallista kehi­tystä tutkittaessa.

Turun yliopiston alainen Tulevaisuuden tutkimuskes­kus oli 1990-luvun puolivälissä hyvin pienimuotoinen. Kasvu oli kuitenkin nopeaa ja tarvetta oli sekä akateemi­selle tutkimukselle ja opetukselle että soveltavalle ja konsultointityölle, jonka tilaajia olivat esimerkiksi mo­net eri ministeriöt.

”Minua kiinnosti myös yrityspuo­li, koska yrityksissä ongelmat ovat akuutteja ja konkreettisia.”

Varsinai­nen loikka yritysmaailmaan tapahtui kaksi vuotta sitten, kun saksalainen vakuutusjätti Allianz tarjosi työtä strategiayksikkönsä johdossa. Wile­nius lähti katsomaan, miten hänen näkemyksensä trendeistä ja maail­man liikevoimista voisi hyödyttää yrityksen päätöksenteossa ja opera­tiivisessa toiminnassa.

Vuodenvaihteessa Wilenius palasi Suomeen, mutta tekee vielä tänä vuonna osan työstään Allianzille. Hän on edelleen virkavapaalla professuuristaan. Jäljelle jäävä aika tästä ”sapattivuodesta” kuluu muun muassa uuden kirjan ja tulevien tutkimushankkeiden valmis­teluun. Suunnitelmissa on kirja yri­tysmaailmasta kerättyjen kokemus­ten pohjalta.

Wilenius toimii aktiivisesti myös Rooman klubin jäsenenä ja pitää sen tarjoamia yhteyksiä arvossa.

”Tapaan siellä ihmisiä, joilla on täy­sin erilainen kokemusmaailma ja perspektiivi. Se on tärkeää, jotta en juutu omiin ympyröihini.”

Lue myös: Markku Wilenius: Ihmiskunnan henkinen murros tekee tuloaan
 
Ulkopolitiikka 1/2010

Mieluummin askeleen edellä

Teija Tiilikainen

Markku Wilenius: Ihmiskunnan henkinen murros tekee tuloaan

Martina Ahola

Aseita ja apua Jemenille

Joonas Pörsti

Teinit huumekuriireina

Martina Ahola

Tieteen uusi suurvalta

Martina Ahola

Pakistan kävi kuilun reunalla

Moeed Yusuf

Afganistanin kriisi horjuttaa Keski-Aasiaa

Martina Ahola

Kriisinhallinnan ratkaiseva testi

Joonas Pörsti

Oikeutta kylänvanhimmalta

Joonas Pörsti

Kärsimys hävisi sodan kuvista

Noora Kotilainen

Itämeren suojelu Suomen ja Ruotsin käsissä

Markku Ollikainen

Venäjä näkee sotilaallisia uhkia kaikkialla

Heikki Lehtonen

Puheenvuoro: Sosiaaliturvaa koko ihmiskunnalle

Timo Voipio ja Ronald Wiman

Amazon myynnissä

Niina Sarkonen

Kööpenhaminan pesänjakajat

Antto Vihma

Euroopan pitäisi itsenäistyä ulkopolitiikassa

Joonas Pörsti

Kolumni: Bloggaava suurlähettiläs

Matti Laurén ja Juha Mononen

Velvollisuus dokumentoida

Martina Ahola

Kirjavieras: Tuhoaako siirtolaisuus Euroopan?

Henri Purje

Kirjatutka: Railakkaasti Liberalismin puolesta

Hiski Haukkala

Kirjatutka: Kuka on juutalainen?

Olli Ruohomäki

Kirjatutka: Tasapainotteleva saudien valtakunta

Mari Luomi

Kirjatutka: Peto pois nurkasta

Janne Hopsu

Kirjatutka: Monta Kiinaa Afrikassa

Andrew Jones

Kirjatutka: Kaikki on kyseenalaistettavissa

Vadim Kononenko

Kirjatutka: Kulttuurit kipinöivät Kaukasiassa

Ville Ropponen

Kirjatutka: Demokratia laahaa Venäjällä

Helena Rytövuori-Apunen

Kirjatutka: Uudet alamaiset

Johanna Nykänen

Yhteys Afrikkaan

Martina Ahola

Laaja-alainen sillanrakentaja

Martina Ahola