Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Nuorta työikäistä väkeä

Anna-Kaisa Hiltunen

Pohjois-Afrikassa noin joka toinen on alle 25-vuotias. Nuorten eli 15–24-vuotiaiden osuus väestöstä on viidennes. Lähi-idässä tilanne on samankaltainen. Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta alueen väestödynamiikasta, sillä alueen väestö myös kasvaa nopeasti.

Pohjois-Afrikassa noin joka toi­nen on alle 25-vuotias. Nuor­ten eli 15–24-vuotiaiden osuus väestöstä on viidennes. Lähi-idässä tilanne on samankaltainen. Tämä ei kuitenkaan kerro koko totuutta alueen väestödynamiikasta, sillä alueen väestö myös kasvaa nopeasti.

Alueen keskimääräinen väestönkas­vu on noin kaksi prosenttia vuodessa. YK:n kehitysohjelman UNDP:n mukaan kasvu on tosin hidastunut 1970-luvun alun huippuvuosista, jolloin väestö kas­voi jopa 3,2 prosenttia vuodessa.

Suomen väestö kasvaa vuodessa noin 0,3 prosenttia, koko maailman väestö reilun prosentin. Yhdysvaltain väestölas­kentaviranomaisten mukaan alle 25-vuo­tiaiden osuus koko maailman väestöstä on noin 29 prosenttia, nuorten osuus 13. Suomessa osuudet ovat suunnilleen samat.

Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän nuorten suuri määrä yhdistettynä voimakkaaseen väestönkasvuun tarkoittaa, että alueel­la on myös tulevaisuudessa valtavasti lapsia ja heistä varttuvia nuoria, joiden joukossa mahdollinen tyytymättömyys elinoloihin tiivistyy herkästi.

Niin sanottu nuorisopullistuma voi tosin olla myös taloudellinen mahdolli­suus. Kun Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän nuoret tulevat työikään, lasten ja vanhus­ten määrä vähenee suhteessa työikäisten määrään. Työikäisten ei enää tarvitse kuluttaa yhtä suurta osaa palkoistaan lasten ja vanhusten tukemiseen, eli niin sanottu huoltosuhde paranee. Tämä mahdollistaa ripeän talouskasvun käyn­nistymisen – jos varallisuus, joka aiem­min käytettiin muiden tukemiseen, sijoi­tetaan tuottavasti.

Talouskasvu kuitenkin edellyttää myös, että nuorille on töitä. Niiden luo­minen on vaikeaa sekä alueen vanhoille hallinnoille että arabikevään jälkeisille vallanpitäjille: alueen maiden työttömyys huitelee pahimmillaan yli 30 prosentissa, eivätkä maat yllä inhimillisen kehityksen indeksillä kovin korkealle.

Inhimillisen kehityksen indeksi aset­taa maailman 168 valtiota järjestykseen eliniänodotteen, koulunkäyntivuosien ja bruttokansantulon mukaan. Arabimais­ta parhaiten sijoittuu Arabiemiirikunnat, sijalle 32. Kehnoin on Sudan, joka jää sijalle 154.


Anna-Kaisa Hiltunen/UP

 

 

 

 
Ulkopolitiikka 2/2011

Sauli Niinistö: Velanmaksun aika

Juha Mäkinen

Välineet ja mekanismit

Juha Mäkinen

Euroopan hinta

Teija Tiilikainen

Yhdysvallat pyyhkii arabikadun pölyjä

Ari Kerkkänen

Brysselissä häärii liikaa kokkeja

Kristi Raik

Kirjatutka: Kädenvääntöä terroristien kanssa

Toby Archer

Mitä on "suomettuminen"?

Jukka Huopaniemi

Kruunupäiden juhlat

Juha Mäkinen

Vaihtoehtoinen rauhanpalkinto

Juha Mäkinen

Virtaa Niilistä

Joonas Pörsti

Velkaantumisen pitkä tie

Samu Kurri

Ylös velkasuosta

Samu Kurri

Remontti nosti kansankodin arvoa

Antti Kivimäki

Vaikeasti hallittava mosaiikki

Outi Korhonen

Pitkä tie demokratiaan

Taru Salmenkari

Afrikan diktatuurien aikalisä

Anna-Kaisa Hiltunen

Afrikan hirmuisimmat hallitsijat

Anna-Kaisa Hiltunen

Nuorta työikäistä väkeä

Anna-Kaisa Hiltunen

Al-Qaidan etsikkoaika

Juha Saarinen

Diplomaattien kapina

Louis Clerc

L’exception marocaine

Anna Virkama

Avoimuuden aikakausi

Sinikukka Saari, Arto Nokkala

Iso yhteiskunta, pieni valtio

Olli-Matti Nykänen

Epätietoinen kolmas sektori

Olli-Matti Nykänen

Suomen kriisinhallinnan uusi tarina

Touko Piiparinen

Operaatio Paxin jälkilypsy

Jaakko Blomberg

Yhden onni, toisen tappio

Olai Voionmaa

Kirjatutka: Pragmatisti presidenttinä

Markku Ruotsila

Kirjatutka: Muslimifeministi varoittaa ääri-islamista

Tiina Tarvainen

Kirjatutka: Muslimimaailman valtasukujen tyttäret

Janne Hopsu

Kirjatutka: Internetin luoma vapaus on illuusio

Juha Mononen

Kirjatutka: Populismin oravanpyörä uhkaa taloutta

Mikael Wigell

Kirjatutka: Alati jatkuva itä–länsi-ottelu

Pekka Vahvanen

Lyömäase liennytystä vastaan

Juha Mäkinen

Eurokriisi on seurausta poliittisesta projektista

Katarina Sehm-Patomäki

Serbia katsoo Eurooppaan

Rinna Kullaa, Tanja Tamminen

Counter-jihad ja Norjan tragedia

Toby Archer

Voisiko internetistä olla ihmisoikeudeksi?

Miia Halme-Tuomisaari

 

Tervetuloa entistä parempaan maailmaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kirjatutka: Leïla ja puoli valtakuntaa

Anna Virkama