Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Epätietoinen kolmas sektori

Olli-Matti Nykänen

Kolmannen sektorin kritiikki Big Societya kohtaan kumpuaa paitsi leikkauksista myös konservatiivien käyttämän retoriikan ja käytännön tekojen ristiriidasta, katsoo Britannian kolmannen sektorin tutkimus- ja palvelukeskuksen Third Sector Research Centren johtaja, professori Peter Alcock.

Kolmannen sektorin kritiikki Big Societya kohtaan kumpuaa paitsi leikkauksista myös konserva­tiivien käyttämän retoriikan ja käy­tännön tekojen ristiriidasta, katsoo Britannian kolmannen sektorin tutkimus- ja palvelukeskuksen Third Sector Research Centren johtaja, professori Peter Alcock.

Hallitus puhuu kolmannen sek­torin oma-aloitteisuudesta ja itse­näisyydestä ja sanoo haluavansa lisätä kolmannen sektorin vastuuta julkisten palvelujen tuottamisessa, mutta toimii Alcockin mielestä päinvastoin.

”Leikkaamalla kolmannen sek­torin rahoitusta valtio vaarantaa useiden sellaisten järjestöjen toi­minnan, joilta se toivoo suurempaa vastuuta julkisten palvelujen tuot­tamisessa”, Alcock suomii.

Alcockin mukaan Big Society on tervetullut tunnustus kolmannen sektorin työlle, mutta valtion rahal­lisen tuen ehdot ärsyttävät. Valtio yrittää ohjata kolmatta sektoria haluamaansa suuntaan: jos valtio tulevaisuudessa tukee vain niitä kolmannen sektorin toimijoita, jotka tuottavat valtion toivomia julkisia palveluja, kolmannen sekto­rin itsenäisyys ja vapaaehtoisuu­teen pohjautuva kansalaistoiminta eivät toteudu.

”Big Society sisältää ainakin poliittisen retoriikan tasolla pyrki­myksen pienempään valtioon ja julkisten menojen leikkauksiin, mutta näiden ohella pyrkimyksenä on muuttaa valtion ja kansalaisten välistä roolijakoa, mihin sisältyy myös valtion ja kolmannen sektorin suhteiden järjestäminen uudelleen.”

Alcockin mukaan pyrkimys uudistaa valtion tehtäviä julkisten palvelujen tuottamisessa ei kuiten­kaan ole niin uusi kuin Cameronin hallitus esittää. Samankaltaisia aloitteita mietittiin jo Labourin kaudella.

”En usko, että nykyisillä aloit­teilla saadaan synnytettyä paljon uudenlaista toimintaa. Ne kolman­nen sektorin toimijat, jotka ovat kiinnostuneita julkisista palveluista, ovat jo olemassa.”

Alcockin mukaan tutkimukset viittaavat siihen, että jos valtio avaa julkisten palvelujen tuotannon ulko­puolisille, tilanteesta hyötyvät enemmän yksityisen kuin kolman­nen sektorin toimijat. Siksi Big Society onkin enemmän vastuun siirtämistä yksityiselle kuin kolman­nelle sektorille.

Big Society -pankkia Alcock pitää tervetulleena lisänä mutta kooltaan liian pienenä. Nykyisel­lään pankki ei pysty kuromaan umpeen sitä aukkoa, jonka halli­tuksen leikkaukset ovat aiheutta­neet kolmannelle sektorille. Alcock huomauttaa myös, että pankista hyötyvät vain taloudellista voittoa tuottavat yritykset, kuten työnväli­tykseen erikoistuneet yhteisölliset organisaatiot, joilla on selkeä yri­tyssuunnitelma.

”Vaarana on, että hallitus laittaa liian paljon toivoa suhteellisen pieniin yrityksiin.”

Alcock uskoo, ettei Cameron arvostelusta huolimatta luovu hankkeestaan. Ohjelman tavoittei­den realistisuus sen sijaan on toi­nen kysymys. ”Se, että kolmas sektori kykenisi ottamaan vastuuta julkisten palvelujen tuottamisesta ilman valtion huomattavaa panosta ja tukea, on epärealistista.”


Olli-Matti Nykänen

 
Ulkopolitiikka 2/2011

Sauli Niinistö: Velanmaksun aika

Juha Mäkinen

Välineet ja mekanismit

Juha Mäkinen

Euroopan hinta

Teija Tiilikainen

Yhdysvallat pyyhkii arabikadun pölyjä

Ari Kerkkänen

Brysselissä häärii liikaa kokkeja

Kristi Raik

Kirjatutka: Kädenvääntöä terroristien kanssa

Toby Archer

Mitä on "suomettuminen"?

Jukka Huopaniemi

Kruunupäiden juhlat

Juha Mäkinen

Vaihtoehtoinen rauhanpalkinto

Juha Mäkinen

Virtaa Niilistä

Joonas Pörsti

Velkaantumisen pitkä tie

Samu Kurri

Ylös velkasuosta

Samu Kurri

Remontti nosti kansankodin arvoa

Antti Kivimäki

Vaikeasti hallittava mosaiikki

Outi Korhonen

Pitkä tie demokratiaan

Taru Salmenkari

Afrikan diktatuurien aikalisä

Anna-Kaisa Hiltunen

Afrikan hirmuisimmat hallitsijat

Anna-Kaisa Hiltunen

Nuorta työikäistä väkeä

Anna-Kaisa Hiltunen

Al-Qaidan etsikkoaika

Juha Saarinen

Diplomaattien kapina

Louis Clerc

L’exception marocaine

Anna Virkama

Avoimuuden aikakausi

Sinikukka Saari, Arto Nokkala

Iso yhteiskunta, pieni valtio

Olli-Matti Nykänen

Epätietoinen kolmas sektori

Olli-Matti Nykänen

Suomen kriisinhallinnan uusi tarina

Touko Piiparinen

Operaatio Paxin jälkilypsy

Jaakko Blomberg

Yhden onni, toisen tappio

Olai Voionmaa

Kirjatutka: Pragmatisti presidenttinä

Markku Ruotsila

Kirjatutka: Muslimifeministi varoittaa ääri-islamista

Tiina Tarvainen

Kirjatutka: Muslimimaailman valtasukujen tyttäret

Janne Hopsu

Kirjatutka: Internetin luoma vapaus on illuusio

Juha Mononen

Kirjatutka: Populismin oravanpyörä uhkaa taloutta

Mikael Wigell

Kirjatutka: Alati jatkuva itä–länsi-ottelu

Pekka Vahvanen

Lyömäase liennytystä vastaan

Juha Mäkinen

Eurokriisi on seurausta poliittisesta projektista

Katarina Sehm-Patomäki

Serbia katsoo Eurooppaan

Rinna Kullaa, Tanja Tamminen

Counter-jihad ja Norjan tragedia

Toby Archer

Voisiko internetistä olla ihmisoikeudeksi?

Miia Halme-Tuomisaari

 

Tervetuloa entistä parempaan maailmaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kirjatutka: Leïla ja puoli valtakuntaa

Anna Virkama