Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kirjatutka: Pragmatisti presidenttinä

James T. Kloppenberg: Reading Obama. Dreams, Hope, and the American Political Tradition. Princeton University Press 2011, 296 s.

Markku Ruotsila


James T. Kloppenbergin vastajulkaistu kirja Yhdysvaltain presidentti Barack Obamasta on harvinaislaatuinen. Harvoin on yksi aikamme johtavista aatehistorioitsijoista (tässä tapauksessa Harvardin yliopiston historian laitoksen johtaja) pureutunut päivänpoliittisiin ja henkilöä koskeviin kiistelyihin näin perinpohjaisesti.

Teoksen kirjoittaja on pragmatistisen filosofian koulukunnan asiantuntija, joka on aiemmin kirjoittanut varsinkin eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen vasemmistoneroista ja keskinäisistä vaikutussuhteista.

Pragmatistinen koulukunta kuuluu niihin mutkikkaisiin aatesuuntauksiin, jotka ovat vaikuttaneet Yhdysvalloissa koko modernin historian ajan mutta jotka avautuvat ulkopuolisille huonosti – eivätkä oikein sovi perinteiselle oikeisto– vasemmisto-jakolinjalle.

Tälle William Jamesista ja John Deweysta alkaneelle koulukunnalle on tyypillistä kaikkien absoluuttien hylkääminen, maailman näkeminen kilpailevien vaikuttimien ikuisena temmellyskenttänä ja aina uudelleen määrittyvän yhteishyvän etsintä lakkaamattomalla kokeilulla.

Kloppenberg perustelee kirjassaan vakuuttavasti, kuinka myös Obama on nimenomaan filosofinen pragmatisti. Hän ei siis ole – lehdissä usein esitetyistä väitteistä huolimatta – vain pragmaatikko, joka kussakin tilanteessa valitsee oman linjansa kustannus–hyöty-analyysin avulla, etsii keskitietä ja kompromisseja ja ottaa tilanteista opportunistisesti vaarin.

Päinvastoin, Kloppenbergin mukaan Obama on sisäistänyt jo vuosikymmeniä sitten pragmatismin perusopetukset ja rakentanut ne lähtökohtanaan oman poliittisen ohjelmansa.

Kloppenberg perustelee väitettään Obaman kahden kirjan ja niitä edeltäneiden, kauan sitten unohdettujen artikkeleiden sisällöllisellä tarkastelulla. Hän on myös haastatellut Obaman entisiä opettajia ja akateemisia kollegoita sekä analysoinut asiantuntevasti 1960-luvun jälkeistä liberaalia lainopillista teoriaa, joka on tehnyt Obamaan syvän vaikutuksen. Kloppenberg päättelee, että Obama on ennen muuta älykkö, toiseksi filosofinen pragmatisti ja kolmanneksi ”vasemmistonmies”.

Yhdeksi esimerkiksi kirjoittaja nostaa Obaman terveydenhuoltouudistuksen. Perinteiset vasemmistolaiset toivoivat valtiojohtoisen, keskitetyn järjestelmän luomista eli terveydenhuollon sosialisointia. Obama ei kuitenkaan tarjonnut tätä eikä muutakaan täsmällistä mallia. Sen sijaan hän halusi Kloppenbergin mukaan kuunnella kaikkia mielipiteitä, odotti konsensuksen kehittymistä ja päätyi tarjoamaan joustavaa, helposti muutettavaa ja sisäisesti sekavaa kompromissia.

Obaman pragmatismin, oman monikulttuurisen taustan, syvän uskonvakaumuksen ja yleisten vasemmistolaisten vaikutteiden yhdistelmä onkin niin omalaatuinen ja älyllisesti monimutkainen, että edes yhdysvaltalaisen vasemmiston enemmistö ei sitä ymmärrä. Siksi Obamaa haastetaan vasemmalta ainakin yhtä ankarasti kuin oikealta.

Ulkopolitiikasta Kloppenberg kirjoittaa vähän. Hän näyttää pitävän 
Obamaa ulkosuhteissa enemmänkin pragmaatikkona kuin pragmatistina. Obaman Afganistan- ja Irak-linjaukset asettuvat Yhdysvaltain ulkopolitiikan jatkumoon, jossa kansallinen etu mielletään amerikkalaisen demokratian globaaliksi levityksek

si tilanteittain vaihtelevin, pragmaattisin keinoin.
Kloppenbergin kirjaa ei voi sanoa helpoksi luettavaksi. Sen ymmärtäminen edellyttää lukijalta huomattavaa yhdysvaltalaisen aatehistorian ja yleisen filosofian tuntemusta. Harvinaisen tärkeä puheenvuoro yhdysvaltalaisessa ja laajemmassakin keskustelussa kirja joka tapauksessa on.

Markku Ruotsila
Kirjoittaja on Yhdysvaltain ja Ison-Britannian historian dosentti Tampereen yliopistossa sekä Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti Helsingin yliopistossa.
 
Ulkopolitiikka 2/2011

Sauli Niinistö: Velanmaksun aika

Juha Mäkinen

Välineet ja mekanismit

Juha Mäkinen

Euroopan hinta

Teija Tiilikainen

Yhdysvallat pyyhkii arabikadun pölyjä

Ari Kerkkänen

Brysselissä häärii liikaa kokkeja

Kristi Raik

Kirjatutka: Kädenvääntöä terroristien kanssa

Toby Archer

Mitä on "suomettuminen"?

Jukka Huopaniemi

Kruunupäiden juhlat

Juha Mäkinen

Vaihtoehtoinen rauhanpalkinto

Juha Mäkinen

Virtaa Niilistä

Joonas Pörsti

Velkaantumisen pitkä tie

Samu Kurri

Ylös velkasuosta

Samu Kurri

Remontti nosti kansankodin arvoa

Antti Kivimäki

Vaikeasti hallittava mosaiikki

Outi Korhonen

Pitkä tie demokratiaan

Taru Salmenkari

Afrikan diktatuurien aikalisä

Anna-Kaisa Hiltunen

Afrikan hirmuisimmat hallitsijat

Anna-Kaisa Hiltunen

Nuorta työikäistä väkeä

Anna-Kaisa Hiltunen

Al-Qaidan etsikkoaika

Juha Saarinen

Diplomaattien kapina

Louis Clerc

L’exception marocaine

Anna Virkama

Avoimuuden aikakausi

Sinikukka Saari, Arto Nokkala

Iso yhteiskunta, pieni valtio

Olli-Matti Nykänen

Epätietoinen kolmas sektori

Olli-Matti Nykänen

Suomen kriisinhallinnan uusi tarina

Touko Piiparinen

Operaatio Paxin jälkilypsy

Jaakko Blomberg

Yhden onni, toisen tappio

Olai Voionmaa

Kirjatutka: Pragmatisti presidenttinä

Markku Ruotsila

Kirjatutka: Muslimifeministi varoittaa ääri-islamista

Tiina Tarvainen

Kirjatutka: Muslimimaailman valtasukujen tyttäret

Janne Hopsu

Kirjatutka: Internetin luoma vapaus on illuusio

Juha Mononen

Kirjatutka: Populismin oravanpyörä uhkaa taloutta

Mikael Wigell

Kirjatutka: Alati jatkuva itä–länsi-ottelu

Pekka Vahvanen

Lyömäase liennytystä vastaan

Juha Mäkinen

Eurokriisi on seurausta poliittisesta projektista

Katarina Sehm-Patomäki

Serbia katsoo Eurooppaan

Rinna Kullaa, Tanja Tamminen

Counter-jihad ja Norjan tragedia

Toby Archer

Voisiko internetistä olla ihmisoikeudeksi?

Miia Halme-Tuomisaari

 

Tervetuloa entistä parempaan maailmaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kirjatutka: Leïla ja puoli valtakuntaa

Anna Virkama