Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Petetyn Afrikan tarina

Robert Calderisi: The Trouble with Africa – Why Foreign Aid Isn’t Working. Palgrave Macmillan 2006, 241 s.

Jaakko Kangasniemi


Pitkän uran Maailmanpankissa ja Afrikassa tehnyt Robert Calderisi uskoo, että afrikkalaisille on tehty vahinkoa lepsuilemalla. Avunantajat ovat eri syistä sietäneet Afrikassa kor­ruptiota, hirmuvaltaa ja typerää ta­louspolitiikkaa. Vahvistamalla valtaa­pitävien otetta avunantajien naiivius on itse asiassa pettänyt afrikkalaiset.

Calderisi haluaa avusta valikoi­vampaa. Niille harvoille hallituksille, jotka tekevät rehellisesti hyvää työtä pitäisi antaa avokätisesti, lähes ilman ehtoja. Valtaosalle pitäisi antaa ny­kyistä vähemmän ja paljon tiukem­min ehdoin tai ohittaa hallitukset kehitysyhteistyössä kokonaan. Calde­risin analyysi ja suositukset eivät aina vakuuta, mutta hänen kirjansa on kiinnostava ja helppolukuinen hen­kilökohtainen tarina Afrikasta ja sen auttamisesta.