Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Hyvien aikeiden politiikkaa

David Runciman: The Politics of Good Intentions – History, Fear and Hypocrisy in the New World Order. Princeton University Press 2006, 224 s.

Juha Mononen


Cambridgen yliopiston David Runci­manin London Review of Booksissa alun perin julkaistut esseet on koottu yksiin kansiin. Kirjassa Runciman pu­reutuu Tony Blairin visioon uudesta maailmanjärjestyksestä. Pääpaino on Irakin sodan kriittisellä tarkastelulla.

Runcimanin mukaan terrorisminvastainen sota on aloittanut pysyvän, pelkoon perustuvan poikkeuksien epookin. Riskianalyysit 9/11jälkeisen maailman ”uusista uhkista” jättävät demokratialle vain vähän tilaa arvioi­da terrorismin todellista laajuutta ja toteutetun politiikan oikeutusta.

Kirjan otsikon väittämä jalojen tavoitteiden saavuttamisen vaikeudes­ta – toiveiden ja todellisuuden eroista viriävä jännite – paljastaa kirjailijan pessimistisen asenteen. Historian tuo­mio ei lankea hyvien aikeiden, vaan lopputuloksen perusteella.