Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Armeijalla ratkaisun avaimet Syyriassa

Sanna Olli

Syyrian hallinto on vajonnut sotaan kansalaisiaan vastaan. Syyrialainen tutkija huomauttaa, että loikkaukset kertovat armeijan epävarmuudesta.

Islamilaisena paastokuukautena ra­madanina jokainen ilta on kuin per­jantai. Silloin muslimit kokoontuvat moskeijoihin suurin joukoin rukoile­maan yhdessä. Perjantai on myös päivä, joka on kautta islamin historian osoit­tautunut kohtalokkaaksi epäsuosiossa oleville hallinnoille.

Syyrian hallinto valmistautui ramadaniin loppukesästä koventamalla otteitaanmielenosoittajista, jotka ovat kevään ja kesän ajan nousseet Bashar al-Assadin hallintoa vastaan.

Hallinnon joukot saartoivat kaupun­keja ja katkoivat vesiä, sähköjä ja tieto­liikenneyhteyksiä yhä useammilta. Parin viikon aikana tuli satoja kuolonuhreja. Humanitaarinen tilanne ja yhteiskunnal­linen infrastruktuuri kärsivät.

Ihmisoikeusjärjestöt arvioivat elo­kuun lopussa, että Syyrian turvallisuus­joukot olivat tappaneet yli 2 200 ihmistä sitten mielenosoitusten alun. Pidätettyjä on 10 000–20 000, ja noin 3 000 ihmistä on kadonnut.

Hallinto hyökkäsi esimerkiksi Ha­man kaupunkiin kranaatein ja panssari­vaunuin. Kaupungista oli vaikea saada tietoa, koska se oli saarrettu ja tietolii­kenneyhteydet olivat poikki.

”Pelkään pahoin, mitä sieltä vielä löydämme, kun yhteydet taas aukeavat”, Washingtonissa vaikuttava syyrialainen politiikan tutkija Radwan Ziadeh sanoo.

Ziadeh toimii vierailevana tutkijana George Washingtonin yliopistossa ja seu­raa Syyrian tilannetta aktiivisesti maan ulkopuolella. Hänen mukaansa armeija saattaa vielä nousta ratkaisevaksi teki­jäksi Syyrian konfliktissa.

Hajanainen oppositio

Nykyisen presidentin Bashar al-Assadin suku on hallinnut Syyriaa rautaisin ot­tein kahdessa sukupolvessa yhteensä nel­jä vuosikymmentä. Vaihtoehtoisen hal­linnon syntyminen on järjestelmällisesti estetty. Esimerkiksi lähes kaikenlainen kokoontuminen on kriminalisoitu.

Syyrian oppositiovoimat koostuvat enimmäkseen yksittäisistä ihmisistä ja yhteiskunnallisista liikkeistä, jotka ajavat al-Assadin hallinnon eroa. Aktiivisimpia ovat ihmisoikeusrikoksia dokumentoivat ryhmät.

Ainoastaan Muslimiveljeskunnalla ja kurdeilla on laajoja poliittisia pyrkimyk­siä. Muita puolueita, siinä mielessä kuin ne länsimaissa mielletään, ei opposition riveissä ole.

Oppositio on kuitenkin yksimielinen pyrkimyksissään kohti demokraattista Syyriaa.

”Oppositio haluaa nykyisen hallin­non eroa ja vaatii Syyrialle demokraat­tista tulevaisuutta, jossa yksi ryhmä ei määrää koko politiikkaa. Oppositio on kuitenkin tähän saakka torjunut ulko­puolisen aseellisen väliintulon.”

Opposition edustajat ovat tavanneet viime aikoina useasti Turkissa, mutta ei­vät ole asettaneet siirtymäkauden johto­ryhmää. He ovat katsoneet, että johto­ryhmän perustaminen asettaisi kokouk­seen osallistujat Syyriassa välittömään hengenvaaraan.

”Vaikka syyrialaiset ovat torjuneet ajatuksen aseellisesta väliintulosta, he ovat pyytäneet kansainvälisen yhteisön poliittista painostusta. Se on tärkeää henkisen paineen luomisessa Syyrian armeijalle”, Ziadeh sanoo.

Paine kovenee

Siirtymäkauden hallinto uskottiin esi­merkiksi Egyptin kansannousussa ar­meijan käsiin. Syyrian ei tule kopioida Egyptin mallia suoraan, Ziadeh sanoo. Hänen mukaansa armeija on silti myös Syyriassa ainoa kansallinen organisaatio, joka pystyy turvaamaan yhteiskunnalli­sen rauhan, jos nykyinen hallinto väistyy.

Armeijan rinnalla al-Assadit ovat on­nistuneet säilyttämään hyvin aseistetut turvallisuusjoukot, jotka ovat läheisessä yhteydessä hallintoon. Historiallisesti suurin osa Syyrian väkivaltaisuuksista on eri turvallisuusjoukkojen käsialaa.

Armeijassa sen sijaan palvelee mo­nia korkea-arvoisiakin henkilöitä, joilla ei ole yhteyksiä hallintoon.

”Armeijan joukoissa on jo epävar­muutta, josta kertovat useat loikkaami­set”, Ziadeh sanoo. Esimerkiksi seitse­män loikannutta upseeria ilmoitti kesällä syyrialaisen vapaan armeijan perustami­sesta.

Paine armeijaa kohtaan kasvaa muu­tenkin. Loppukesästä syyrialainen hakke­reista koostuva aktivistiryhmä onnistui kaappaamaan Syyrian puolustusministe­riön sivut, jotka se korvasi viestillä armei­jalle. Ryhmä kehotti armeijaa tarkkaile­maan al-Assadin toimia ja suojelemaan kansaansa.

Samoihin aikoihin al-Assad vaihtoi puolustusministerinsä, jota pidettiin hallinnon mahdollisena edustajana, jos Syyria alkaisi neuvotella ulkovaltojen kanssa.

”Kun nämä (loikanneet) henkilöt järjestäytyvät, he kykenevät tarjoamaan tilapäisen vaihtoehdon nykyhallinnolle ja painostamaan sen pois vallasta”, Zi­adeh toteaa.

Hän ei tosin näe tämän tapahtuvan nopeasti – saati verta vuodattamatta.

Uskottelua uudistuksista

Sekä YK että Arabiliitto ovat tuominneet al-Assadin hallinnon voimatoimet kan­salaisiaan kohtaan, samoin Syyrian pit­kään vaitonaisena pysynyt naapurimaa Turkki. Useat Persianlahden maat ovat vetäneet lähettiläänsä pois maasta.

Kansainvälisen yhteisön mahdolli­suuksia ja halua varsinaiseen aseelliseen väliintuloon rajaavat kuitenkin sekä opposition torjuva asenne että Syyrian alueellisten suhteiden herkkyys.

Syyria on tarjonnut maayhteyden Iranin ja Libanonin Hizbollahin väliselle šiialiitolle, mikä on hermostuttanut Isra­elia ja Saudi-Arabiaa. Lisäksi Syyria on ollut sunnimuslimien Hamas-järjestön tilapäinen kotimaa.

Kansainvälisen yhteisön väliintuloa on vaikeuttanut myös se, että Syyrial­ta puuttuvat ulkosuhteet esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Esimerkiksi Egyptissä Yhdysvaltojen suhde maan armeijaan tarjosi suurvallalle yhteyden maahan mielenosoitusten aikanakin.

Toisaalta Arabiliiton oli helpompaa tuomita Libyan tilanne, koska liiton jä­senillä oli vähemmän poliittisia yhteyksiä Libyaan kuin Syyriaan.

”Myös al-Assadin hallinnon retoriik­ka poikkeaa Gaddafin retoriikasta. Syyria ei ole uhkaava länsimaita kohtaan, ja se on ylläpitänyt uutisointia uudistuksista, joita länsimaat ovat toivoneet”, Ziadeh sanoo.

Esimerkiksi elokuun alussa al-Assad ilmoitti, että Syyrian yksipuoluejärjestelmä puretaan.

Ziadeh ei kuitenkaan usko, että al-Assad käytännössä toteuttaisi lupaamiaan uudistuksia.

Kirjoittaja on asunut Syyriassa ja kirjoittaa opinnäytetyötään maan kansalaisyhteiskunnasta.

 
Ulkopolitiikka 3/2011

Askel eteenpäin, toinen taakse

Joonas Pörsti/UP

Suomi korostaa Palestiinan kysymyksessä neuvottelutarvetta

Juha Mäkinen/UP

Suomesta puuttuu keskustelukulttuuri

Erkki Pennanen

Epäluulon kierre

Mikael Mattlin

Talouskriisin alta paljastuu uusi maailmanjärjestys

Teija Tiilikainen

Vihreä valta väistyy

Juha Mäkinen/UP

Lähi-idän palapeli etsii kokoajaa

Janne Hopsu

Euroopan rasismi rehottaa

Heta Muurinen

Velka voi tiivistää EU-rivejä

Katarina Sehm-Patomäki

Yhden miehen demokratia

Juha Mäkinen/UP

Leo Riski: Saksa joutuu yhä syvemmälle Eurooppaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kapinaan!

Niina Sarkonen

Kuninkaalliset sotajoukot

Juha Mäkinen

Vallan ja kaupan meri

Lauri Seppälä

Kehitysyhteistyön nousevat tähdet

Joonas Pörsti/UP

Amerikka meni rikki

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Jättiläiset horjuvat

Joonas Pörsti

Intia varustautuu Kiinan pelossa

Janne Halttu

Vaalit vahvistivat Turkin konsensusta

Johanna Nykänen

Armeijalla ratkaisun avaimet Syyriassa

Sanna Olli

Millainen on professorien maailma?

Anna-Kaisa Hiltunen

Maailmannäyttämön ammattilaiset

Anna-Kaisa Hiltunen

Hyökkäävää energiapeliä

Pami Aalto

Kuninkaasta ei saa puhua

Sirpa Nyberg

Palestiina yhdistää voimiaan

Tuomas Mustikainen, Jorma Palovaara

Puola valaa Eurooppaan tulevaisuudenuskoa

Pilvikki Kause

Klaanit hallitsevat Venäjää

Joonas Pörsti

Verkostojen valtio

Vadim Kononenko

Turkki miehittää kolmasosaa Kyproksesta

Filippos Kritiotis

Tosipohjainen jännäri varjotaloudesta

Pasi Nokelainen

Ruhtinas rauhaa rakentamassa

Jyrki Ruohomäki

Rauhanvälityksen opas ruotsalaisittain

Raimo Väyrynen

Demokratiaa voidellaan valheilla

Hiski Haukkala

Tanssia käärmeiden päällä

Janne Hopsu

Tuppisuisuus on väistynyt

Juha Mäkinen

Maailman laidalle ja takaisin

Anna-Kaisa Hiltunen

Leo Riski

Anna-Kaisa Hiltunen

Neljä tulevaisuudenkuvaa

Joonas Pörsti

Daniel Hamilton

Joonas Pörsti

Maailmanpolitiikan kartanlukija

Anna-Kaisa Hiltunen

Vallan runollinen kriitikko

Anna-Kaisa Hiltunen

Eurooppalainen rakenneteoreetikko

Anna-Kaisa Hiltunen

Aktivistiprofessorit vs. uusliberalismi

Anna-Kaisa Hiltunen

Käytännönläheinen akateemikko

Anna-Kaisa Hiltunen