Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Turkki miehittää kolmasosaa Kyproksesta

Filippos Kritiotis

Kypros on ollut EU:n jäsen vuodesta 2004, mutta EU:n lainsäädäntö ei ole voimassa Turkin miehittämällä alueella. EU:n jäsenehdokkaana Turkki ei noudata EU:n jäsenyysneuvotteluiden sille asettamia velvoitteita, kirjoittaa Kyproksen Suomen-suurlähettiläs Filippos Kritiotis. Lue lisää UP-lehdestä 3/2011.

Ulkopolitiikka-lehden nu­merossa 1/2011 julkaistiin mielipidekirjoitus otsikolla Antakaa meille Lopez ja sopimus. Kirjoittaja Reeta Paakkinen viittaa tekstissään laulaja Jennifer Lo­pezin peruuntuneeseen konserttiin siinä osassa Kyproksen tasavaltaa, jota Turkki on miehittänyt vuodesta 1974.

Paakkisen mukaan Lopez perui konserttinsa amerikankreikkalaisten reaktion vuoksi. Paakkinen pahoittelee amerikankreikkalaisten käytöstä ja lis­taa sitten ”kohtuuttomia rajoituksia ja pettymyksiä”, ”kauppasaarron” ja muita hankaluuksia ”Pohjois-Kyproksella”.

Lopez, kuten muutkin kansainväliset tähdet, kieltäytyi esiintymästä ymmärret­tyään tilanteen luonteen. Hän ilmoitti, ettei tietoisesti tukisi ”mitään valtiota tai järjestelmää, joka polkee ihmisoikeuksia”.

Näin Turkki ja sen alainen paikallishallinto epäonnistuivat yrityksessään houkutella paikalle kansainvälisesti tunnettuja henkilöitä legitimoimaan mie­hitysvaltaa. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 541/81 ja 550/83 ovat selkeitä: irtaantumaan pyrkivää aluetta ei tule tunnustaa tai avustaa millään kei­noin.

Paakkisen väittämät kohtuuttomat rajoitukset ja pettymykset johtuvat siitä, että Turkki on vallannut ja yhä miehittää reilua kolmannesta Kyproksesta. Paakki­nen ei tekstissään viittaa siihen etnisen puhdistuksen, kulttuurin tuhoamisen ja kolonisaation aiheuttamaan inhimilli­seen kärsimykseen, jota Kypros on vuo­den 1974 jälkeen kohdannut.

Alueet, jotka muodostivat lähes neljä viidennestä saaren taloudellisesta potentiaalista, eristettiin muusta maasta katkaisemalla sekä talous-, liikenne- että viestintäsuhteet. Suojellakseen suvereni­teettiaan Kypros sulki kaikki miehitetyn alueen satamat ja lentokentät.

Paakkinen jättää tekstissään huo­miotta Turkin Kyprokseen kohdista­man jakopolitiikan, jota harjoitettiin 1950-luvultalähtien, ja aluevaltauksen, jonka verukkeena oli kyproksenturkki­laisten suojelu. Turkki on käyttänyt heitä välineenään suojellakseen Kyproksella strategisia intressejään.

Kyproksen tasavallan kansalaisina kyproksenturkkilaisille myönnetään Kyproksen valtion viralliset asiakirjat, ja he pääsevät osallisiksi Euroopan unionin jäsenyyden eduista. Väitteet hyökkäyk­sistä ja rinnakkaiselon mahdottomuu­desta kyproksenkreikkalaisten kanssa eivät vastaa todellisuutta. Alueiden vä­linen raja on ylitetty yli 15 miljoonaa kertaa sen jälkeen, kun alueiden välisiä liikkumisrajoituksia höllennettiin vuon­na 2003. Väkivaltaisuuksia ei ole esiin­tynyt kertaakaan.

Käynnissä olevissa YK-neuvotteluissa Kyproksen hallitus on ilmaissut poliittis­ta tahtoa ja tehnyt monia myönnytyksiä sellaisen ratkaisun löytämiseksi, joka yh­distäisi saaren, sen talouden, instituutiot ja kansan YK:n päätöslauselmien ja EU:n periaatteiden mukaisesti.

YK on torjunut turkkilaisen Hürriyet-päivälehden väitteet siitä, että kyprok­senkreikkalaiset olisivat varastaneet asiakirjoja vaikeuttaakseen neuvotte­luita. Viimeaikaiset mielenosoitukset ja mielipidekyselyt osoittavat, että myös kyproksenturkkilaiset vastustavat Turkin valtaa ja haluavat tilanteeseen ratkaisun.

Turkki ei ole kuitenkaan joustanut linjastaan eikä ole toistaiseksi vastannut niihin askeliin, joita Kypros on asiassa ottanut.

Kypros on ollut EU:n jäsen vuo­desta 2004, mutta EU:n lainsäädäntö ei ole voimassa miehitetyllä alueella. EU:n jäsenehdokkaana Turkki ei edelleenkään tunnusta Kyprosta eikä noudata EU:n jäsenyysneuvotteluiden sille asettamia velvoitteita.

Kaikki miehityksen aiheuttamat rajoitukset poistetaan, kunhan Turkin joukot vetäytyvät ja Kyproksen suvereniteetti palautetaan.

 
Ulkopolitiikka 3/2011

Askel eteenpäin, toinen taakse

Joonas Pörsti/UP

Suomi korostaa Palestiinan kysymyksessä neuvottelutarvetta

Juha Mäkinen/UP

Suomesta puuttuu keskustelukulttuuri

Erkki Pennanen

Epäluulon kierre

Mikael Mattlin

Talouskriisin alta paljastuu uusi maailmanjärjestys

Teija Tiilikainen

Vihreä valta väistyy

Juha Mäkinen/UP

Lähi-idän palapeli etsii kokoajaa

Janne Hopsu

Euroopan rasismi rehottaa

Heta Muurinen

Velka voi tiivistää EU-rivejä

Katarina Sehm-Patomäki

Yhden miehen demokratia

Juha Mäkinen/UP

Leo Riski: Saksa joutuu yhä syvemmälle Eurooppaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kapinaan!

Niina Sarkonen

Kuninkaalliset sotajoukot

Juha Mäkinen

Vallan ja kaupan meri

Lauri Seppälä

Kehitysyhteistyön nousevat tähdet

Joonas Pörsti/UP

Amerikka meni rikki

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Jättiläiset horjuvat

Joonas Pörsti

Intia varustautuu Kiinan pelossa

Janne Halttu

Vaalit vahvistivat Turkin konsensusta

Johanna Nykänen

Armeijalla ratkaisun avaimet Syyriassa

Sanna Olli

Millainen on professorien maailma?

Anna-Kaisa Hiltunen

Maailmannäyttämön ammattilaiset

Anna-Kaisa Hiltunen

Hyökkäävää energiapeliä

Pami Aalto

Kuninkaasta ei saa puhua

Sirpa Nyberg

Palestiina yhdistää voimiaan

Tuomas Mustikainen, Jorma Palovaara

Puola valaa Eurooppaan tulevaisuudenuskoa

Pilvikki Kause

Klaanit hallitsevat Venäjää

Joonas Pörsti

Verkostojen valtio

Vadim Kononenko

Turkki miehittää kolmasosaa Kyproksesta

Filippos Kritiotis

Tosipohjainen jännäri varjotaloudesta

Pasi Nokelainen

Ruhtinas rauhaa rakentamassa

Jyrki Ruohomäki

Rauhanvälityksen opas ruotsalaisittain

Raimo Väyrynen

Demokratiaa voidellaan valheilla

Hiski Haukkala

Tanssia käärmeiden päällä

Janne Hopsu

Tuppisuisuus on väistynyt

Juha Mäkinen

Maailman laidalle ja takaisin

Anna-Kaisa Hiltunen

Leo Riski

Anna-Kaisa Hiltunen

Neljä tulevaisuudenkuvaa

Joonas Pörsti

Daniel Hamilton

Joonas Pörsti

Maailmanpolitiikan kartanlukija

Anna-Kaisa Hiltunen

Vallan runollinen kriitikko

Anna-Kaisa Hiltunen

Eurooppalainen rakenneteoreetikko

Anna-Kaisa Hiltunen

Aktivistiprofessorit vs. uusliberalismi

Anna-Kaisa Hiltunen

Käytännönläheinen akateemikko

Anna-Kaisa Hiltunen