Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Tosipohjainen jännäri varjotaloudesta

Nicholas Shaxson: Treasure Islands. Tax Havens and the Men who Stole the World. Bodley Head 2011, 336 s.

Pasi Nokelainen

Vuonna 2007 Kiinaan investoivat eniten piskuiset Brittiläiset Neitsytsaaret ja Hongkong. Suorista sijoituksista Intiaan peräti 43 prosenttia tuli reilun miljoonan asukkaan afrikkalaiselta saarivaltiolta Mauritiukselta. Tilastokummajaiset johtuvat veroparatiiseista.

Vuonna 2007 Kiinaan investoivat eniten piskuiset Brittiläiset Neitsytsaaret ja Hongkong. Suorista sijoituksis­ta Intiaan peräti 43 prosenttia tuli rei­lun miljoonan asukkaan afrikkalaiselta saarivaltiolta Mauritiukselta. Karibian Caymansaarilla asuu niin tehokkaita hal­litusammattilaisia, että yksi ihminen voi istua 450 eri yhtiön hallituksessa.

Tilastokummajaiset johtuvat veropa­ratiiseista: sijoitukset Kiinaan ja Intiaan on kanavoitu kirjanpidollisesti lilliputti­valtioiden kautta verosyistä, ja Caymansaarten yritykset ovat olemassa lähinnä paperilla. Esimerkit ovat brittiläisen talous­toimittajanNicholas Shaxsonin kirjasta Treasure Islands. Se on ensimmäinen yleistajuinen perusteos veroparatiiseista ja ilmestyy nyt myös suomeksi.

Shaxsonin kirjoitustyyli on niin vä­rikäs, että perusteellista tietokirjaa lukee kuin pamflettia. Shaxson kutsuu veropa­ratiiseja ”pääomien liikkuvuutta kiihdyt­täviksi superliukastusvoiteiksi”.

Teosta voi nimittää myös tositapahtumiin perustuvaksi trilleriksi, niin hiuksia nostattavia osa kuvatuista tapah­tumista on. Esimerkiksi käy se, kuinka lehmien ja moskiittojen kansoittamalla Caymansaarilla 1960-luvun lopussa yhtäkkiä säädettiin ensimmäiset vero­paratiisilait.

Shaxsonin mielestä kyse oli siitä, et­tä Britannian rahoitusala rakensi toisen maailmansodan jälkeen hämähäkinseit­tiä muistuttavan veroparatiisiverkoston vanhan siirtomaaimperiumin pohjalle. Rakennustyö alkoi Englannin kanaali­saarista, eteni Karibialle ja lopulta muun muassa Hongkongiin.

Veroparatiisien pankkisalaisuuslakien ja kirjanpitosääntöjen ansiosta monikansallisten suuryritysten voitot voidaan siirtää matalan tai nollavero­tuksen maihin ja kulut korkean vero­tuksen maihin. Tämän sinänsä laillisen siirtohinnoittelun väärinkäytön takia kehitysmaat menettävät nykyisin enem­män verotuloja kuin saavat kehitysapua.

Shaxson perustelee salaliittoteoria­maiset väitteensä muun muassa Britannian kansallisarkistosta löytyneillä läh­teillä ja lukuisilla kirjaa varten tekemil­lään haastatteluilla.

Arkistojen mukaan Britannian val­tiovarainministeriö ja erityisesti veroviranomaiset olivat aikanaan huolissaan veroparatiisien rakentamisesta. Englan­nin pankki ei kuitenkaan halunnut puut­tua asiaan vaan jopa kannusti kehitystä.

Shaxsonin mukaan pankki oli käy­tännössä Lontoon rahoitusmaailman eli Cityn käsikassara. Cityn rahoitus­laitokset ovat hänen mukaansa edelleen verkoston keskiössä: esimerkiksi Jerseyn saarelle tehdyt talletukset eivät jää saa­relle vaan päätyvät Cityyn.

Shaxson myös tyypittelee veropara­tiiseja. Siinä missä vanhoissa eurooppa­laisissa veroparatiiseissa, kuten Sveitsissä, on kyse omaisuudenhoidosta, vero­suunnittelusta ja veronkierrosta, uusien amerikkalaisten ja brittiläisten veropa­ratiisien houkuttimena on säätelyn ole­mattomuus. Sitä Shaxson tuntuu pitävän jopa suurempana ongelmana kuin valti­oilta karkaavia verotuloja, koska säätele­mättömyys on johtanut moraalikatoon: pankit ovat kasvaneet niin suuriksi, ettei niitä voi päästää kaatumaan.

Esimerkiksi pankkien vakavaraisuus­säännöt eivät ole koskeneet veroparatii­seissa toimivia tytäryhtiöitä. Tämä on osaltaan johtanut holtittomaan lainaa­miseen ja velkaantumiseen. Globaalit rahoitusmarkkinat ovat sen vuoksi pai­suneet monikymmenkertaisiksi verrattu­na reaalitalouteen eli maailmassa tuotet­tujen tavaroiden ja palveluiden arvoon.

Veroparatiisien salaisuuslait ovat avanneet mahdollisuuden riskien kasaantumiseen kenenkään huomaamatta. Shaxsonin mukaan kaikki viime vuosi­kymmenten suuret yllätyskonkurssit ja rahoitusalan skandaalit – esimerkiksi Enron, Bernie Madoffin pyramidihuijaus ja Lehman Brothers – ovat liittyneet vah­vasti veroparatiiseihin.

Veroparatiisit eivät Shaxsonin mu­kaan kuitenkaan aiheuttaneet talouskriisiä. Ne vain loivat sille otollisen kasvuympäristön.

 
Ulkopolitiikka 3/2011

Askel eteenpäin, toinen taakse

Joonas Pörsti/UP

Suomi korostaa Palestiinan kysymyksessä neuvottelutarvetta

Juha Mäkinen/UP

Suomesta puuttuu keskustelukulttuuri

Erkki Pennanen

Epäluulon kierre

Mikael Mattlin

Talouskriisin alta paljastuu uusi maailmanjärjestys

Teija Tiilikainen

Vihreä valta väistyy

Juha Mäkinen/UP

Lähi-idän palapeli etsii kokoajaa

Janne Hopsu

Euroopan rasismi rehottaa

Heta Muurinen

Velka voi tiivistää EU-rivejä

Katarina Sehm-Patomäki

Yhden miehen demokratia

Juha Mäkinen/UP

Leo Riski: Saksa joutuu yhä syvemmälle Eurooppaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kapinaan!

Niina Sarkonen

Kuninkaalliset sotajoukot

Juha Mäkinen

Vallan ja kaupan meri

Lauri Seppälä

Kehitysyhteistyön nousevat tähdet

Joonas Pörsti/UP

Amerikka meni rikki

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Jättiläiset horjuvat

Joonas Pörsti

Intia varustautuu Kiinan pelossa

Janne Halttu

Vaalit vahvistivat Turkin konsensusta

Johanna Nykänen

Armeijalla ratkaisun avaimet Syyriassa

Sanna Olli

Millainen on professorien maailma?

Anna-Kaisa Hiltunen

Maailmannäyttämön ammattilaiset

Anna-Kaisa Hiltunen

Hyökkäävää energiapeliä

Pami Aalto

Kuninkaasta ei saa puhua

Sirpa Nyberg

Palestiina yhdistää voimiaan

Tuomas Mustikainen, Jorma Palovaara

Puola valaa Eurooppaan tulevaisuudenuskoa

Pilvikki Kause

Klaanit hallitsevat Venäjää

Joonas Pörsti

Verkostojen valtio

Vadim Kononenko

Turkki miehittää kolmasosaa Kyproksesta

Filippos Kritiotis

Tosipohjainen jännäri varjotaloudesta

Pasi Nokelainen

Ruhtinas rauhaa rakentamassa

Jyrki Ruohomäki

Rauhanvälityksen opas ruotsalaisittain

Raimo Väyrynen

Demokratiaa voidellaan valheilla

Hiski Haukkala

Tanssia käärmeiden päällä

Janne Hopsu

Tuppisuisuus on väistynyt

Juha Mäkinen

Maailman laidalle ja takaisin

Anna-Kaisa Hiltunen

Leo Riski

Anna-Kaisa Hiltunen

Neljä tulevaisuudenkuvaa

Joonas Pörsti

Daniel Hamilton

Joonas Pörsti

Maailmanpolitiikan kartanlukija

Anna-Kaisa Hiltunen

Vallan runollinen kriitikko

Anna-Kaisa Hiltunen

Eurooppalainen rakenneteoreetikko

Anna-Kaisa Hiltunen

Aktivistiprofessorit vs. uusliberalismi

Anna-Kaisa Hiltunen

Käytännönläheinen akateemikko

Anna-Kaisa Hiltunen