Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Ruhtinas rauhaa rakentamassa

Dennis J. D. Sandole: Peacebuilding. Polity 2011, 176 s.

Jyrki Ruohomäki

Maailma on muuttunut, ja machiavellistinen realismi tulisi korvata "uudella realismilla", jossa globaali yhteistyö on jokaisen maansa etua ajattelevan hallitsijan tavoite, argumentoi professori Dennis J. D. Sandole teoksessaan Peacebuilding.

Ruhtinas-teoksen (1532) kirjoittajaa Niccolò Machiavellia pidetään kan­sainvälisten suhteiden realistisen koulu­kunnan oppi-isänä. Machiavellismi antoi aihetta myöhemmälle voimapolitiikalle, jossa suhtaudutaan kyynisesti ylikansal­lisiin instituutioihin ja korostetaan kan­sallista etua valtioiden yhteistyön sijaan.

 

Maailma on kuitenkin muuttunut, ja machiavellistinen realismi tulisi korva­ta ”uudella realismilla”, jossa globaali yhteistyö on jokaisen maansa etua ajatte­levan hallitsijan tavoite. Näin argumen­toi yhdysvaltalaisen George Mason -yli­opiston professori Dennis J. D. Sandole teoksessaan Peacebuilding.

Peacebuilding on oppi- ja ohjekirja konfliktien parissa työskenteleville. San­dole esittää teorioita tutkijoille, tarkis­tuslistoja vallanpitäjille ja käytännön neuvoja konfliktinratkaisun ammattilai­sille. Kompaktiin kokoon pakattu moniulotteisuus tekee kirjasta uuvuttavan, ja tiiviydessään kirja alkaa muistuttaa hakuteosta. Teorian ja käytännön vuoropuhelu toimii kuitenkin tasapainoisesti, ja Sandole kirjoittaa uskottavasti niin akateemisesti kuin päivänpoliittisestikin.

Sandolen mukaan valtioiden keski­näisriippuvuus on uudessa maailmanjär­jestyksessä niin voimakas, että kansallis­valtiot eivät enää menesty omaa etuaan ajamalla. Kosmopoliittisen konfliktin­ratkaisun lähtökohta on ymmärtää, että globaali ja kansallinen etu ovat yhtä.

Yksittäisten valtioiden intressejä painottavassa maailmanjärjestyksessä konflikteja on hoidettu lyhytnäköisesti pelkkinä oireina. Sen sijaan kosmopo­liittisessa uudessa realismissa konfliktit pyritään tunnistamaan jo ennen niiden leimahtamista. Tähän tarkoitukseen Sandole esittelee kehittämänsä kolmen pilarin mallin, jonka avulla konflikti voidaan ehkäistä, rajoittaa tai ratkaista erilaisia tarkistuslistoja ja toimintamal­leja seuraamalla.

Ensimmäiseen pilariin kuuluu kon­fliktin osapuolten, heidän tavoitteidensa ja keinovalikoimiensa tunnistaminen. Toisessa pilarissa kartoitetaan konflik­tin syyt ja kolmannessa määritellään välittäjäosapuolet, esimerkiksi se, kuka toimii välittäjänä tai konfliktinratkaisi­jana. Malli painottaa monipuolisuuden ja monitieteisyyden merkitystä rauhan­rakentajan toiminnassa.

Sandole osoittaa esimerkein, että vain uusien instituutioiden tai ylhäältä alas suuntautuvan demokratisoimisen varaan rakentuva konfliktinratkaisu ei ole kestä­vää, koska siinä ei puututa rakenteiden alla piileviin ongelmiin. Parempi konflik­tinratkaisu vaatii aikaa, rahaa ja rahoit­tajiensa kärsivällisyyttä. Sandole nostaa varoittavaksi esimerkiksi Makedoniassa toimineen UNPREPED-operaation, jonka tavoitteena oli ennaltaehkäisevä konflik­tinratkaisu – mutta jonka ennenaikainen lopettaminen muutti kytevän konfliktin roihuavaksi.

Sandolen malli yhdistää konfliktin­ratkaisun teorian aiempien konfliktien analyysiin. Kirjoittaja esimerkiksi vertaa toisiinsa Britannian silloisen pääministerin Tony Blairin viisautta olla provosoitumatta Irlannin tasavaltalaisarmeijan IRA:n pommi-iskuista Pohjois-Irlannin rauhan­prosessin herkässä vaiheessa ja Yhdysval­tain entisen presidentin George W. Bushin kyvyttömyyttä ymmärtää Israelin ja Pales­tiinan konfliktin nyansseja. Vertauksilla on kuitenkin ongelmansa, ja vaikka Sandole korostaa politiikan kompleksisuutta, ei hän itse ota sitä aina huomioon.

Mielenkiintoista on, että Sandolelta sataa kehuja Euroopan integraation rau­haa rakentaville saavutuksille. Sandole pitää Euroopan integraatiota mallina uu­delle kosmopoliittiselle, ikuista rauhaa kohti kurottavalle maailmanjärjestyk­selle, joka on ensiaskel kohti globaalia demokratioiden unionia.

 
Ulkopolitiikka 3/2011

Askel eteenpäin, toinen taakse

Joonas Pörsti/UP

Suomi korostaa Palestiinan kysymyksessä neuvottelutarvetta

Juha Mäkinen/UP

Suomesta puuttuu keskustelukulttuuri

Erkki Pennanen

Epäluulon kierre

Mikael Mattlin

Talouskriisin alta paljastuu uusi maailmanjärjestys

Teija Tiilikainen

Vihreä valta väistyy

Juha Mäkinen/UP

Lähi-idän palapeli etsii kokoajaa

Janne Hopsu

Euroopan rasismi rehottaa

Heta Muurinen

Velka voi tiivistää EU-rivejä

Katarina Sehm-Patomäki

Yhden miehen demokratia

Juha Mäkinen/UP

Leo Riski: Saksa joutuu yhä syvemmälle Eurooppaan

Anna-Kaisa Hiltunen

Kapinaan!

Niina Sarkonen

Kuninkaalliset sotajoukot

Juha Mäkinen

Vallan ja kaupan meri

Lauri Seppälä

Kehitysyhteistyön nousevat tähdet

Joonas Pörsti/UP

Amerikka meni rikki

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Jättiläiset horjuvat

Joonas Pörsti

Intia varustautuu Kiinan pelossa

Janne Halttu

Vaalit vahvistivat Turkin konsensusta

Johanna Nykänen

Armeijalla ratkaisun avaimet Syyriassa

Sanna Olli

Millainen on professorien maailma?

Anna-Kaisa Hiltunen

Maailmannäyttämön ammattilaiset

Anna-Kaisa Hiltunen

Hyökkäävää energiapeliä

Pami Aalto

Kuninkaasta ei saa puhua

Sirpa Nyberg

Palestiina yhdistää voimiaan

Tuomas Mustikainen, Jorma Palovaara

Puola valaa Eurooppaan tulevaisuudenuskoa

Pilvikki Kause

Klaanit hallitsevat Venäjää

Joonas Pörsti

Verkostojen valtio

Vadim Kononenko

Turkki miehittää kolmasosaa Kyproksesta

Filippos Kritiotis

Tosipohjainen jännäri varjotaloudesta

Pasi Nokelainen

Ruhtinas rauhaa rakentamassa

Jyrki Ruohomäki

Rauhanvälityksen opas ruotsalaisittain

Raimo Väyrynen

Demokratiaa voidellaan valheilla

Hiski Haukkala

Tanssia käärmeiden päällä

Janne Hopsu

Tuppisuisuus on väistynyt

Juha Mäkinen

Maailman laidalle ja takaisin

Anna-Kaisa Hiltunen

Leo Riski

Anna-Kaisa Hiltunen

Neljä tulevaisuudenkuvaa

Joonas Pörsti

Daniel Hamilton

Joonas Pörsti

Maailmanpolitiikan kartanlukija

Anna-Kaisa Hiltunen

Vallan runollinen kriitikko

Anna-Kaisa Hiltunen

Eurooppalainen rakenneteoreetikko

Anna-Kaisa Hiltunen

Aktivistiprofessorit vs. uusliberalismi

Anna-Kaisa Hiltunen

Käytännönläheinen akateemikko

Anna-Kaisa Hiltunen