Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Ruuhkaa Libanonin näyttämöllä

Mikko Patokallio

Ensi vuoden alussa noin 200 suomalaista rauhanturvaajaa palaa Libanoniin YK:n rauhanturvaoperaatio Unifiliin. Suomelle osallistuminen on mielikuvapolitiikkaa: Unifil mielletään perinteiseksi rauhanturvaoperaatioksi, jonka ainoana tehtävänä on Etelä-Libanonin raja-alueen vakauttaminen. Tämä on kuitenkin vanhentunut käsitys, kirjoittaa Mikko Patokallio.

E nsi vuoden alussa noin 200 suomalaista rauhantur­vaajaa palaa Libanoniin YK:n rauhanturvaoperaatio Unifiliin. Suomi osallistuu 33 vuotta toimineeseen operaatioon kolmatta kertaa. Suomelle osallistumi­nen on mielikuvapolitiikkaa: Unifil mielletään perinteiseksi rauhanturvaoperaatioksi, jonka ainoana tehtävänä on Etelä- Libanonin raja-alueen vakauttaminen.

Tämä on kuitenkin vanhentunut käsitys. Unifilin rooli on muuttunut vuoden 2006 Israelin ja Hizbollah-järjestön väli­sen sodan jälkeen. Puolueettoman rauhanturvaamisen sijaan nyky-Unifil muistuttaa enemmän länsivaltojen aikaisempia Libanon-interventioita, joiden pyrkimyksenä on ollut Syyrian ja sen liittolaisten sulkeminen pois Libanonista.

Länsivalloilla – etenkin Ranskalla ja Yhdysvalloilla – on pitkä historia Libanonissa. Ranska on ollut mukana Unifilissa alusta alkaen, ja Ranskan joukkoja oli Libanonissa vuosina 1982–1984 osana Yhdysvaltain johtamaa monikansallista interventiota. Yhdysvallat puuttui sotilaallisesti peliin Liba­nonissa ensi kerran vuonna 1958. Länsivallat ovat tukeneet länsimielisiä libanonilaisryhmiä ja Libanonin keskushallintoa, mutta suosineet myös voimankäyttöä.

·

Myös Syyrian vaikutusvalta Libanonissa on aina ollut mer­kittävä. Joskus Syyria on käyttänyt valtaansa suoraan, kuten miehitysaikanaan 1976–2005, mutta maa on myös löytänyt liittolaisia eri libanonilaisryhmistä. Länsivallat ja Syyria ovat olleet vastakkaisilla puolilla Ranskan mandaattiajasta lähtien. Vastakkainasettelun keskeinen näyttämö on ollut Libanon.

Länsimaiden voimankäytön ensisijaisena tarkoituksena ei ole ollut Libanonin vakauttaminen vaan Syyrian otteen heiken­täminen. Jokaisella interventiolla on ollut rajattu toiminta-alue, joka on ollut riittämätön Libanonin rauhoittamiseen mutta riittävä länsimielisten ryhmien aseman vahvistamiseen kamp­pailussa Syyrian liittolaisia vastaan.

Interventiot ovat keskittyneet Syyrian rooliin ja jättäneet huomiotta vaikutuksensa Libanonin sisäiseen voimatasapai­noon. Interventiot ovat provosoineet vastareaktioita ja pi­kemminkin lietsoneet Libanonin sisäistä konfliktia kuin rau­hoittaneet sitä. Esimerkiksi vuosien 1982–1984 interventiossa länsivallat ajautuivat Libanonin sisällissodan osapuoleksi ja päätyivät taistelemaan Syyriaa ja sen tukemia libanonilaisryh­miä vastaan. Vuoden 2006 sodan jälkeen Unifil-operaatiolle an­nettiin uusi mandaatti, joka jälleen kerran pyrki vahvistamaan Libanonin keskushallintoa rajaamalla Syyrian vaikutusvaltaa. Operaation tavoitteeksi asetettiin Hizbollahin aseistariisunta Etelä-Libanonissa jopa pakon uhalla.

·

Uusi mandaatti kuitenkin toisti vanhoja virheitä. Mandaattiin sisältyi länsivaltojen aloitteesta epäsuoraa Hizbollahin uhkai­lua, jolla oli väistämättömiä sisäpoliittisia seurauksia. Vaikka Hizbollahin suhde Syyriaan on läheinen, se on ensisijaisesti li­banonilainen järjestö. Jos Unifil olisi ryhtynyt aseistariisuntaan, olisi seurannut avoin konflikti. Ei ollut ihme, että Libanonin länsimielinen hallitus kieltäytyi toteuttamasta aseistariisuntaa.

Unifilin budjetti on kaksinkertaistunut ja sotilasmäärä kol­minkertaistunut, mutta uusi mandaatti ei ole muuttanut vallitse­vaa tilannetta eikä osaa mandaatista voida toimeenpanna. Siksi Unifil on omaksunut roolin raja-alueen valvojana. Operaatio on entistä tiiviimmin sidottu osaksi länsivaltojen puolueellista Libanonin-politiikkaa. Syyria vaikuttaa yhä Libanonin tule­vaisuuteen. Syyrian vajoaminen syvään kriisiin on nostattanut epävarmuutta myös Libanonissa. Unifilin tulevaisuuden kan­nalta tärkeintä on, miten Syyrian ja Hizbollahin välinen suhde muuttuu.

Syyrian sisäisen konfliktin syventyessä tämä liittouma ra­koilee. Syyria on ollut Iranin ohella Hizbollahin tärkein tukija, mutta Hizbollah ei halua vajota Bašar al-Assadin hallinnon mukana. Hizbollah saattaa maltillistua, varsinkin nyt, kun liike on tärkein tekijä Libanonin hallituksessa.

Siksi länsivaltojen kannattaisi nähdä Hizbollah muunakin kuin Syyrian etäispäätteenä. Sodan uhka Etelä-Libanonissa jatkuu, ei­kä Unifilin mandaatti ratkaise on­gelmaa.

 
Ulkopolitiikka 4/2011

Kuinka monta Eurooppaa?

Teija Tiilikainen

Miksi Iranilla ei saisi olla ydinasetta?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Euroopan neljä tulevaisuutta

Joonas Pörsti/UP

Ulkopolitiikan paluu

Hiski Haukkala

Sari Essayah: Venäjä-yhteistyö on ykkönen

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Impivaaralaisuudesta aktiiviseen ihmisoikeuspolitiikkaan

Frank Johansson

Paavo Arhinmäki: Uusin aloittein kansainväliseen yhteistyöhön

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Eva Biaudet: Presidentti voi vähentää pelkoja

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Pekka Haavisto: Moninapaista arvokeskustelua

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Paavo Lipponen: Globalisaation ja uusien uhkien hallintaa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Sauli Niinistö: EU on Suomen menestyksen raami

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Timo Soini: EU:n varaan ei pidä jättäytyä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Paavo Väyrynen: Kohti ihmiskuntapolitiikkaa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puna-armeijan seikkailut Afganistanissa

Olli Ruohomäki

Siirtolaismyyttien murskaaja

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Totuus sotilasvallan ajasta

Mikael Wigell

Liittolainen helvetistä

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Aidattu Amerikka

Juha Mäkinen/UP

Välimeren euromaat ajelehtivat

Raine Tiessalo

Putinismin kaikuja Ranskassa

Anaïs Marin

Berlusconin karu perintö

Jouni Kantola

Espanja sai tarpeekseen

Teemu Sinkkonen

Kroatiasta seuraava EU-maa

Rinna Kullaa

Syyrialla on edessään pitkä kamppailu

Ari Kerkkänen

Ruuhkaa Libanonin näyttämöllä

Mikko Patokallio

Kaksi erilaista Syyriaa

Kaisa Honkala

Kazakstanin pääkaupunki on kangastus

Salla Nazarenko

Japanin politiikka odottaa uudistajaa

Juha Saunavaara

Kuningas David

Charly Salonius-Pasternak

Siirtolaisuus lääkitsee ikääntyvää Eurooppaa

Lauri Seppälä

Uusi pohjoinen vetää väkeä etelästä

Kaarina Järventaus

Hyperglobalisaatio on tullut tiensä päähän

Mimosa Lankinen

Demonikratian rujot kasvot

Niina Sarkonen

Sosialismia ja päähuiveja

Kaisa Honkala

Eurooppa vei puolueettomuuden

Jaakko Blomberg

Menestyksellistä harvainvaltaa

Kari Kahiluoto

Kenialainen katse ihmisoikeuksiin

Ulla Anttila

Karhun kainalossa

Joonas Pörsti/UP

Ihmisoikeuksien inflaatio

Juha Mäkinen/UP

Kristallipallossa näkyy globaalipolitiikan vuosi 2012

Joonas Pörsti/UP

Mistä Eilen puhuttiin?

UP-lehden toimitus