Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Kiina hämmentää

Teija Tiilikainen

Maailmannäyttämölle astuneista uusista toimijoista yksi on ylitse muiden. Kiina kasvattaa parhaillaan globaalia valta-asemaansa niin monin tavoin, että kokonaiskuvan saaminen maan politiikasta on vaikeaa.

Maailmannäyttämölle astuneista uusista toimijoista yksi on ylitse muiden. Kiina kasvattaa parhaillaan globaalia valta-asemaansa niin monin tavoin, et­tä kokonaiskuvan saaminen maan politiikasta on vaikeaa. Kiina tekee bisnestä Afrikassa, rakentaa ja kehittää. Samalla syntyy riippuvuutta ja kiitollisuutta uutta kumppania kohtaan. Monille Afrikan maille uusi kumppani on vanhoja isäntiä miellyttävämpi, sillä se ei vaadi vastineeksi sitoutumista demokratiaan ja ihmisoikeuksiin, kestävän kehityksen päämää­ristä puhumattakaan.

Kiinan oman keskiluokan voimakas kasvu siirtää kulutuk­sen ja talouden painopistettä vääjäämättä Itä-Aasiaan. Kiina­laisten enemmistö on toistaiseksi tyytynyt suotuisaan taloudel­liseen kehitykseen eikä ole lähtenyt vaatimaan vallanpitäjiltä laajempia kansalaisvapauksia. Kiinassa on vuosituhantinen kollektivistinen poliittinen kulttuuri, joka jarruttaa Kiinan avautumista vapaammille arvoille.

Kehittyneessä maailmassa Kiina pönkittää valta-asemaansa sekä taloudellisin että kulttuurisin keinoin. Maailman johta­van suurvallan Yhdysvaltojen velka Kiinalle on jo kääntynyt poliittiseksi ongelmaksi, joka kiristää osapuolten välejä. Vähi­tellen on myös herätty huomaamaan, kuinka Kiina on levittä­nyt pehmeän valtansa lonkeroita perustamalla kiinan kielen ja kulttuurin sekä politiikan tutkimusta ja opetusta tukevia Konfutse-instituutteja ympäri maailmaa. Kiinalaista maailman­tulkintaa edistävät myös lukuisat maan ulkopuolella toimivat radio- ja TV-asemat. Tässä lehdessä kerrotaan, kuinka Kiina tähyää avaruuteen.

Merkillepantavaa on, että Kiina on pääroolissa lähes kaikes­sa, mikä liittyy maailmanjärjestyksen muutokseen. Muulla maa­ilmalla on siis useita syitä oppia tuntemaan Kiina. Minkälainen on se valtajärjestelmä, jota Kiina tavoittelee asettuessaan eri globaalifoorumeilla vastustamaan Yhdysvaltojen johtoasemaa? Kiina ei ole juuri täsmentänyt yksityiskohdiltaan ulkopolitiik­kansa keskeistä viestiä harmonisesta maailmanjärjestyksestä. Kiinan toimista voi kuitenkin päätellä, että tähän harmoniseen järjestykseen on tarkoitus siirtyä Kiinan johdattelemana.

Kiinan johtajien on asetettava askelmerkkinsä tarkoin, koska maan sisäisen harmonian säilyminen on edellytys maan globaalin aseman vahvistamiselle. Varmaa on, että tapa, jolla Kiinan sisäistä järjestystä ylläpidetään, vie maan yhä useam­min törmäyskurssille ainakin vallan kahvasta kiinni pitävien Yhdysvaltojen ja Euroopan kanssa.

Maaliskuun alusta alkaen presidentinlinnaa on isännöinyt presidentti Sauli Niinistö, joka vähitellen ohjaa suomalaista presidentinvaltaa omannäköisilleen urille. Samaan aikaan voimaan astuneet perustuslain muutokset selkiyttävät ulko- ja eurooppapolitiikan johtamista ja muuttavat sitä entistä pää­ministerivetoisemmaksi.

Maaliskuun alussa avattiin myös Ulkopoliittisen instituutin ylläpitämä Suomen ulkopolitiikan sähköinen arkisto. Tämä Eilen-arkisto (www.eilen.fi) sisältää keskeisten ulkopoliittis­ten toimijoiden puheita monilta vuosikymmeniltä. Myös UP-lehdessä aiemmin julkaistu Suomen ulkopolitiikan kronologia löytyy arkistosta. Kronologian päivittämistä jatketaan, ja myös puhearkisto täydentyy koko ajan. Eilen avaa uuden lehden Suo­men ulkopolitiikan tutkimuksessa.

 
Ulkopolitiikka 1/2012

Mikä on länsi?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Y-kromosomin ylivalta murtuu hitaasti

Juha Mäkinen/UP

Missä Suomi on onnistunut?

Joonas Pörsti/UP

Tansanian metsät häviävät Kiinaan

Joonas Pörsti/UP

Puhdasta vettä miljoonille etiopialaisille

Joonas Pörsti/UP

Vauraus ja vakauden kaipuu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvitus Antti Valta

Vallastaan tarkka presidentti

Tuomo Yli-Huttula

Yhdysvallat menetti aloitteen avaruudessa

Markus Hotakainen

Jättiläisen harteilla

Joonas Pörsti/UP

Mitä tapahtui "Medvedevin Venäjälle"?

Katri Pynnöniemi

Kiina käymistilassa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Köyhien arki on jatkuvaa riskien hallintaa

Pasi Nokelainen

Kiina hämmentää

Teija Tiilikainen

Ruotsi on toista maata

Hanna Ojanen

Puhtoiset veroparatiisit

Pasi Nokelainen

Luokkasotaa Ruotsissa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Mikä vuosi tänään on?

Juha Mäkinen/UP

Hyviä uutisia ilmastosta?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Laillisuuden tuolla puolen

Juha Mäkinen/UP

Ne, joilla on rahaa

Lily Liu

Keskiluokka ryhtyi yrittäjiksi

Julia Wiræus

Kolme ateriaa päivässä

Joe Nkadaani

Kehitysyhteistyön uudet tähdet

Joonas Pörsti/UP

Suomen kehitysapu syynissä

Joonas Pörsti/UP

Irti talouskasvusta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Uskonnollisen vasemmiston paluu

Markku Ruotsila

Euroopan unionista tuli häirikkö

Annamari Sipilä

Jumalan puolueen kannattajat

Saana-Maria Jokinen

Eurooppa loppuu Evrokselle

Reeta Paakkinen

Hyvän maineen voi ostaa

Timo Korkeamäki

Ihmisoikeuksien puolustamisesta asein

Alpo Rusi

Väliintulon hetki meni jo Syyriassa

Lauri Tähtinen

Mafiavaltiosta, hellän pilkallisesti

Vadim Kononenko

Moukarin ja alasimen välissä

Olli Ruohomäki

Diktatorinen rauhan mies

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puolueeton Georgia vakauttaisi Etelä-Kaukasiaa

Ville Ropponen

Nationalismi kuriin

Kristiina Kouros

Puhetta Natosta

Pekka Visuri

Ulkopoliittiset syyt

Juha Mäkinen/UP

Vielä Euroopan tulevaisuudesta

Hanna Tuominen

Onko Ranska demokratia?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vaihtoehtoja talouskurille

Joonas Pörsti/UP

UP on Vuoden laatulehti 2012

Joonas Pörsti/UP