Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Nationalismi kuriin

Matti Jutila: Nationalism Circumscribed. Transnational Governance of Minority Rights in Post-Cold War Europe. Acta Politica 43.

Kristiina Kouros

Eurooppalaisen vähemmistöjensuojelun kehitystä on kylmän sodan jälkeen määrittänyt ajatus aggressiivisesta itäeurooppalaisesta ja hyväntahtoisesta länsieurooppalaisesta nationalismista, toteaa Matti Jutila väitöskirjassaan.

Eurooppalaisen vähemmistöjensuojelun kehitystä on kyl­män sodan jälkeen määrittänyt ajatus aggressiivisesta itäeurooppalaisesta ja hyväntahtoisesta länsieurooppalaisesta nationalismista, toteaa Matti Jutila väitöskirjassaan. Itäinen nationalismi on pitänyt ”kesyttää” mantereen turvallisuuden takaamiseksi, ja tästä on löytynyt syy kehittää vähemmistöjen­suojelunormeja. Ilman huolta turvallisuudesta vähemmistöjen oikeudet eivät Jutilan mukaan olisi mahtuneet eurooppalaisten instituutioiden agendalle vielä vuosikausiin.

Jutilan tutkimuksen tulos lienee poliittista realismia, enkä käy sitä vastaan väittämään. Teoksen ansiot eivät kuitenkaan tyhjene tämän väitteen käsittelyyn, vaan Jutila erittelee ansiok­kaasti eurooppalaista vähemmistöjensuojelujärjestelmää.

YK:n ihmisoikeusagendalla keskeisin vähemmistöjensuoje­lusäännös on vuonna 1966 hyväksytyn kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen artikla 27. Sen mukaan kansallisiin, uskonnollisiin tai kielellisiin vähemmistöihin kuuluvilta ei saa kieltää oikeutta yhdessä muiden ryhmänsä jäsenten kanssa nauttia omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään.

Kylmän sodan jälkeen Euroopan neuvostossa ryhdyttiin kehittämään myös eurooppalaista vähemmistöjensuojelujärjes­telmää, jonka kulmakiviä ovat alueellisia tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (EN 1992) ja kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (EN 1995).

Jutila on ottanut tutkimuksensa viitekehykseksi nationalis­min, jolle vähemmistöjen oikeudet ovat haaste: ne kyseenalaista­vat valtiosuvereniteettia ja valtion sisäistä yhtenäisyyttä. Kirjoit­tajan mukaan ne ovat kuitenkin tarpeellisia sekä turvallisuus- et­tä oikeudenmukaisuusnäkökulmista. Ihmisoikeusnäkökulmasta vähemmistöjensuojelua tarvitaan myös vähemmistöjen omaehtoisen elämäntavan – ihmisarvon – suojelemiseksi.

 
Ulkopolitiikka 1/2012

Mikä on länsi?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Y-kromosomin ylivalta murtuu hitaasti

Juha Mäkinen/UP

Missä Suomi on onnistunut?

Joonas Pörsti/UP

Tansanian metsät häviävät Kiinaan

Joonas Pörsti/UP

Puhdasta vettä miljoonille etiopialaisille

Joonas Pörsti/UP

Vauraus ja vakauden kaipuu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvitus Antti Valta

Vallastaan tarkka presidentti

Tuomo Yli-Huttula

Yhdysvallat menetti aloitteen avaruudessa

Markus Hotakainen

Jättiläisen harteilla

Joonas Pörsti/UP

Mitä tapahtui "Medvedevin Venäjälle"?

Katri Pynnöniemi

Kiina käymistilassa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Köyhien arki on jatkuvaa riskien hallintaa

Pasi Nokelainen

Kiina hämmentää

Teija Tiilikainen

Ruotsi on toista maata

Hanna Ojanen

Puhtoiset veroparatiisit

Pasi Nokelainen

Luokkasotaa Ruotsissa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Mikä vuosi tänään on?

Juha Mäkinen/UP

Hyviä uutisia ilmastosta?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Laillisuuden tuolla puolen

Juha Mäkinen/UP

Ne, joilla on rahaa

Lily Liu

Keskiluokka ryhtyi yrittäjiksi

Julia Wiræus

Kolme ateriaa päivässä

Joe Nkadaani

Kehitysyhteistyön uudet tähdet

Joonas Pörsti/UP

Suomen kehitysapu syynissä

Joonas Pörsti/UP

Irti talouskasvusta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Uskonnollisen vasemmiston paluu

Markku Ruotsila

Euroopan unionista tuli häirikkö

Annamari Sipilä

Jumalan puolueen kannattajat

Saana-Maria Jokinen

Eurooppa loppuu Evrokselle

Reeta Paakkinen

Hyvän maineen voi ostaa

Timo Korkeamäki

Ihmisoikeuksien puolustamisesta asein

Alpo Rusi

Väliintulon hetki meni jo Syyriassa

Lauri Tähtinen

Mafiavaltiosta, hellän pilkallisesti

Vadim Kononenko

Moukarin ja alasimen välissä

Olli Ruohomäki

Diktatorinen rauhan mies

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puolueeton Georgia vakauttaisi Etelä-Kaukasiaa

Ville Ropponen

Nationalismi kuriin

Kristiina Kouros

Puhetta Natosta

Pekka Visuri

Ulkopoliittiset syyt

Juha Mäkinen/UP

Vielä Euroopan tulevaisuudesta

Hanna Tuominen

Onko Ranska demokratia?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vaihtoehtoja talouskurille

Joonas Pörsti/UP

UP on Vuoden laatulehti 2012

Joonas Pörsti/UP