Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Puhetta Natosta

Veikko U. J. Heinonen: Suomalaisen turvallisuuspolitiikan tila. Suomalaisen 2000-luvun alun turvallisuuspoliittisen debatin käsiteanalyyttinen tarkastelu. Jyväskylän yliopisto 2011.

Pekka Visuri

Veikko Heinonen käsittelee väitöskirjassaan suomalaisen turvallisuuspolitiikan tilaa 2000-luvun alun Suomessa poliittisten toimijoiden puhetapojen, diskurssien, näkökulmasta. Heinonen pelkistää debatin rintamat Nato-kysymyksen ympärille ja keskittyy siinäkin lähinnä retoriikkaan ja käsitteiden käyttöön, ei turvallisuuspolitiikan sisältöön.

Veikko Heinonen käsittelee väitöskirjassaan suomalaisen turvallisuuspolitiikan tilaa 2000-luvun alun Suomessa po­liittisten toimijoiden puhetapojen, diskurssien, näkökulmasta. Heinonen pelkistää debatin rintamat Nato-kysymyksen ym­pärille ja keskittyy siinäkin lähinnä retoriikkaan ja käsitteiden käyttöön, ei turvallisuuspolitiikan sisältöön. Aineistona on eritoten valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko vuodelta 2009.

Heinonen luokittelee keskustelijat ”liittoutujiin”, jotka kannattavat Nato-jäsenyyttä ja sotilaallista liittoutumista län­nen kanssa, sekä ”liittoutumattomiin”, jotka eivät näe Nato-jäsenyyden tai liittoutumisen olevan Suomen etujen mukaista.

”Liittoutujien” turvallisuuspolitiikan käsitystä Heinonen luonnehtii arvokeskeiseksi ja sotilasstrategiseksi. Liittoutujat esittävät turvallisuuspolitiikan teknisenä asiana. He painotta­vat taloudellisia arvoja ja niiden puolustamista sotilaallisten arvioiden mukaan tehokkaimmalla tavalla. Nato-jäsenyyden katsotaan olevan tehokkain tapa neutraloida uhkat ja vahvistaa Suomen statusta länsimaana.

”Liittoutumattomien” turvallisuuspolitiikan käsitys on käytännöllispoliittinen ja kansalaiskeskeinen. He kiinnittävät huomionsa yhteiskuntapolitiikkaan, taloudellisuuteen ja sosiaa­liseen oikeudenmukaisuuteen. Itsenäinen ja kansalliseen asevel­vollisuusarmeijaan perustuva puolustus nähdään pikemminkin yhteiskuntapoliittisena kuin teknistaloudellisena valintana. Se koetaan kansallista yhtenäisyyttä tuottavana arvona, josta ei haluta luopua.

Väitöskirja on huolellinen analyysi turvallisuuspoliittisesta keskustelusta ennen vuotta 2011. Toisaalta viime vuosien opin­näytetöissä yleinen metodi diskurssianalyysi mietityttää: eikö jo olisi aika ryhtyä tukimaan puhetapojen lisäksi politiikan todellista sisältöä?

 
Ulkopolitiikka 1/2012

Mikä on länsi?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Y-kromosomin ylivalta murtuu hitaasti

Juha Mäkinen/UP

Missä Suomi on onnistunut?

Joonas Pörsti/UP

Tansanian metsät häviävät Kiinaan

Joonas Pörsti/UP

Puhdasta vettä miljoonille etiopialaisille

Joonas Pörsti/UP

Vauraus ja vakauden kaipuu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvitus Antti Valta

Vallastaan tarkka presidentti

Tuomo Yli-Huttula

Yhdysvallat menetti aloitteen avaruudessa

Markus Hotakainen

Jättiläisen harteilla

Joonas Pörsti/UP

Mitä tapahtui "Medvedevin Venäjälle"?

Katri Pynnöniemi

Kiina käymistilassa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Köyhien arki on jatkuvaa riskien hallintaa

Pasi Nokelainen

Kiina hämmentää

Teija Tiilikainen

Ruotsi on toista maata

Hanna Ojanen

Puhtoiset veroparatiisit

Pasi Nokelainen

Luokkasotaa Ruotsissa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Mikä vuosi tänään on?

Juha Mäkinen/UP

Hyviä uutisia ilmastosta?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Laillisuuden tuolla puolen

Juha Mäkinen/UP

Ne, joilla on rahaa

Lily Liu

Keskiluokka ryhtyi yrittäjiksi

Julia Wiræus

Kolme ateriaa päivässä

Joe Nkadaani

Kehitysyhteistyön uudet tähdet

Joonas Pörsti/UP

Suomen kehitysapu syynissä

Joonas Pörsti/UP

Irti talouskasvusta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Uskonnollisen vasemmiston paluu

Markku Ruotsila

Euroopan unionista tuli häirikkö

Annamari Sipilä

Jumalan puolueen kannattajat

Saana-Maria Jokinen

Eurooppa loppuu Evrokselle

Reeta Paakkinen

Hyvän maineen voi ostaa

Timo Korkeamäki

Ihmisoikeuksien puolustamisesta asein

Alpo Rusi

Väliintulon hetki meni jo Syyriassa

Lauri Tähtinen

Mafiavaltiosta, hellän pilkallisesti

Vadim Kononenko

Moukarin ja alasimen välissä

Olli Ruohomäki

Diktatorinen rauhan mies

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puolueeton Georgia vakauttaisi Etelä-Kaukasiaa

Ville Ropponen

Nationalismi kuriin

Kristiina Kouros

Puhetta Natosta

Pekka Visuri

Ulkopoliittiset syyt

Juha Mäkinen/UP

Vielä Euroopan tulevaisuudesta

Hanna Tuominen

Onko Ranska demokratia?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vaihtoehtoja talouskurille

Joonas Pörsti/UP

UP on Vuoden laatulehti 2012

Joonas Pörsti/UP