Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvälisistä ilmiöistä
 

Onko Ranska demokratia?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Euromaista esimerkiksi Ranska, Italia ja Viro ovat vain osittain demokraattisia, väittää Economist Intelligence Unitin kokoama demokratiaindeksi. Miksi?

Täydellisessä demokratiassa kansalais- ja poliittisia vapauksia kunnioitetaan ja poliittinen kulttuuri tukee demokratian toteutumista. Hallinto on tehokas, tiedotusvälineet ja oikeuslaitos ovat riippumattomia, ja oikeuden päätökset pannaan toimeen. Lisäksi lakia säätävän ja toimeenpanevan koneiston sekä oikeusjärjestelmän keskinäinen valvonta toimii.

Näin määrittelee demokratian Economist Intelligence Unit (EIU). Se julkaisee vuosittain demokratiaindeksiä, joka pistää 167 maailman maata järjestykseen sen mukaan, kuinka demokraattisia ne ovat.

Ulkopolitiikka-lehti kertoi kuluvan vuoden ensimmäisessä numerossaan, että EIU:n vuoden 2010 tilaston mukaan esimerkiksi Kreikka, Ranska, Italia ja Viro eivät ole täydellisiä demokratioita vaan kuuluvat osittain demokraattisiin järjestelmiin. Portugali putosi osittain demokraattisten maiden luokkaan EIU:n vuoden 2011 tilaston mukaan.

Länsi-Euroopan maiden demokratian ahdinko johtuu ennen kaikkea velka- ja talouskriisistä, EIU kirjoittaa demokratiaindeksiä käsittelevässä raportissaan.

Maiden suvereniteetti ja poliittinen vastuullisuus ovat heikentyneet talouskriisin ja sen hillitsemiseksi tarkoitettujen toimien vuoksi. EIU:n mukaan ”joissakin maissa politiikasta eivät enää päätä kansalliset lainsäätäjät ja vaaleilla valitut poliitikot vaan velkojat, Euroopan keskuspankki, Euroopan komissio ja IMFJoissakin maissa politiikasta eivät enää päätä kansalliset lainsäätäjät ja vaaleilla valitut poliitikot vaan velkojat, Euroopan keskuspankki, Euroopan komissio ja IMF.”.

Esimerkiksi Kreikassa ja Italiassa ”demokraattisesti valitut johtajat on korvattu teknokraateilla”, EIU kirjoittaa. Lisäksi EIU suomii sitä, että tiedotusvälineiden vapaus on vähentynyt etenkinItaliassa ja Ranskassa.

Nimettömät asiantuntijat

EIU:n demokratiaindeksi perustuu 60 kysymykseen, joihin on pyydetty asiantuntijoiden vastauksia. Kysymykset koskevat vaaleja, kansalaisvapauksia, hallinnon toimivuutta, poliittista osallistumista ja poliittista kulttuuria.

Asiantuntijoilta on kysytty esimerkiksi, järjestetäänkö maassa vapaat vaalit, voivatko kansalaiset äänestää turvallisesti ja päättävätkö vaaleilla valitut edustajat hallituksen politiikasta. Vastaus voi olla kyllä, ei tai osittain. Myönteisestä vastauksesta saa yhden pisteen, osittaisesta vastauksesta puoli pistettä. Kielteisestä vastauksesta jää pisteittä.

EIU ei kerro, keitä sen haastattelemat asiantuntijat ovat.

Asiantuntija-arvioiden lisäksi EIU arvioi poliittista kulttuuria julkisten mielipidekyselyiden avulla. Kansalaisten aktiivisuutta mitataan myös äänestysprosentein.

Lopulta eri osioista saadut pisteet lasketaan yhteen ja muunnetaan asteikolle yhdestä kymmeneen. Täydellisiksi demokratioiksi lasketaan yli 8 pisteen maat, epätäydellisiksi demokratioiksi 6–7,9 pistettä saaneet maat. Hybridihallintoja ovat 4–5,9 pistettä saaneet maat ja autoritaarisia alle 4 pisteen maat.

Esimerkiksi Ranskan luisuminen epätäydellisten demokratioiden sarjaan kertoo siis enemmän puutteista maan julkisessa keskustelussa ja kansalaisten osallistumisessa kuin Ranskan hallitusmuodossa sinänsä.

Tarkista maiden sijoitukset demokratiaindeksillä täällä (pdf vaatii rekisteröitymisen).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suomen poliittinen kulttuuri heikkeni

EIU:n mukaan maailman kymmenestä demokraattisimmasta maasta neljä on EU-maita: Tanska sijoittuu kolmanneksi ja Ruotsi neljänneksi. Kärkikymmenikön ainoat euromaat ovat Suomi ja Hollanti sijoilla 9 ja 10.

EU-maista Espanjan, Portugalin, Italian, Kreikan, Viron, Kyproksen, Unkarin, Romanian ja Suomen sijoitus demokratiaindeksillä on heikentynyt vuodesta 2010. Myös Irlannin pistemäärä on laskenut, mutta maa on säilyttänyt sijoituksensa.

EU:n naapurissa Economist Intelligence Unit on pudottanut Venäjän joulukuun vilpillisten duumanvaalien perusteella hybridijärjestelmästä autoritaaristen hallintojen joukkoon.

Suomen sijoitusta demokratiaindeksillä on heikentänyt se, että maa sai edellisvuotta huonommat pisteet poliittista kulttuuria mittaavilla indikaattoreilla. Ne kuvaavat esimerkiksi kansalaisten äänestysvilkkautta ja mielenosoitusvalmiutta sekä puolueisiin kuulumisen yleisyyttä.

EIU:n mukaan terveessä demokraattisessa kulttuurissa kansalaiset käyvät julkista keskustelua vapaaehtoisesti ja aktiivisesti, osallistuvat puolueiden toimintaan ja valitsevat edustajansa. Lisäksi vaaleissa hävinneet puolueet ja niiden kannattajat hyväksyvät äänestäjien tahdon ja vallansiirron voittajille.

Sen sijaan ”passiivisuuden ja apaattisuuden kulttuuri sekä mukautuvaiset ja nöyrät kansalaiset eivät kuulu demokratiaan”, EIU kirjoittaa. Tarkkoja asiantuntijavastauksia EIU ei julkaise.

 
Ulkopolitiikka 1/2012

Mikä on länsi?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Y-kromosomin ylivalta murtuu hitaasti

Juha Mäkinen/UP

Missä Suomi on onnistunut?

Joonas Pörsti/UP

Tansanian metsät häviävät Kiinaan

Joonas Pörsti/UP

Puhdasta vettä miljoonille etiopialaisille

Joonas Pörsti/UP

Vauraus ja vakauden kaipuu

Anna-Kaisa Hiltunen/UP, kuvitus Antti Valta

Vallastaan tarkka presidentti

Tuomo Yli-Huttula

Yhdysvallat menetti aloitteen avaruudessa

Markus Hotakainen

Jättiläisen harteilla

Joonas Pörsti/UP

Mitä tapahtui "Medvedevin Venäjälle"?

Katri Pynnöniemi

Kiina käymistilassa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Köyhien arki on jatkuvaa riskien hallintaa

Pasi Nokelainen

Kiina hämmentää

Teija Tiilikainen

Ruotsi on toista maata

Hanna Ojanen

Puhtoiset veroparatiisit

Pasi Nokelainen

Luokkasotaa Ruotsissa

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Mikä vuosi tänään on?

Juha Mäkinen/UP

Hyviä uutisia ilmastosta?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Laillisuuden tuolla puolen

Juha Mäkinen/UP

Ne, joilla on rahaa

Lily Liu

Keskiluokka ryhtyi yrittäjiksi

Julia Wiræus

Kolme ateriaa päivässä

Joe Nkadaani

Kehitysyhteistyön uudet tähdet

Joonas Pörsti/UP

Suomen kehitysapu syynissä

Joonas Pörsti/UP

Irti talouskasvusta

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Uskonnollisen vasemmiston paluu

Markku Ruotsila

Euroopan unionista tuli häirikkö

Annamari Sipilä

Jumalan puolueen kannattajat

Saana-Maria Jokinen

Eurooppa loppuu Evrokselle

Reeta Paakkinen

Hyvän maineen voi ostaa

Timo Korkeamäki

Ihmisoikeuksien puolustamisesta asein

Alpo Rusi

Väliintulon hetki meni jo Syyriassa

Lauri Tähtinen

Mafiavaltiosta, hellän pilkallisesti

Vadim Kononenko

Moukarin ja alasimen välissä

Olli Ruohomäki

Diktatorinen rauhan mies

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Puolueeton Georgia vakauttaisi Etelä-Kaukasiaa

Ville Ropponen

Nationalismi kuriin

Kristiina Kouros

Puhetta Natosta

Pekka Visuri

Ulkopoliittiset syyt

Juha Mäkinen/UP

Vielä Euroopan tulevaisuudesta

Hanna Tuominen

Onko Ranska demokratia?

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Vaihtoehtoja talouskurille

Joonas Pörsti/UP

UP on Vuoden laatulehti 2012

Joonas Pörsti/UP